Školní vzdělávací program (ŠVP)

Znění ŠVP ZV

Dodatek č. 43 (původní ŠVP ZV + platné dodatky + zapracované změny dle RVP ZV a standardy) platné od 02. 09. 2013. Dokumenty jsou výhradně ve formátu PDF/A.

Identifikační údaje
  identifikacni_udaje
uvodni_strana_a_obsah
1) Charakteristika školy
 

Charakteristika-skoly-2022

2) Charakteristika ŠVP
   Charakteristika-svp-2022
Uprava-vzdelavani-zaku-cizincu
3) Pokrytí průřezových témat
  pokryti prurezovych temat v predmetech
pokryti prurezovych temat v projektech a projektovych dnech
projekty
4) Učební plán
  Ucebni-plany-1-st-2022
Ucebni-plany-2-st-2022

Ucebni-plany-celkove-2022

5) Učební osnovy

5.1. Jazyky a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Anglicky-jazyk
Cesky-jazyk
Jazyk a jazyková komunikace - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Anglicky-jazyk
dalsi cizi jazyk - anglicky jazyk
Cesky-jazyk-a-literatura_upr-2022
cestina jinak
Dalsi-cizi-jazyk-nemecky-jazyk
Dalsi_cizi_jazyk_-_rusky-jazyk

5.2. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Matematika
Matematika a její aplikace - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Matematika
Matematickofyzikalni-seminar

5.3. Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Prvouka
Prirodoveda
Vlastiveda

5.4. Člověk a společnost

Člověk a společnost - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Dejepis
Vychova-k-obcanstvi_upr-2022

5.5. Člověk a příroda

Člověk a příroda - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Fyzika
Chemie-upr_2022
Prirodopis
Zemepis

5.6. Informatika

Informatika - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Informatika1-stupen
Informatika - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Informatika2-stupen

5.7. Umění a kultura

Umění a kultura - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Hudebni-vychova
Vytvarna-vychova
Umění a kultura - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti

Hudebni-vychova

Medialni-seminar
Vytvarna-vychova

5.8. Člověk a zdraví

Člověk a zdraví - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Telesna-vychova
plavani
Člověk a zdraví - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Telesna-vychova
Vychova-ke-zdravi-upr_2022

5.9. Člověk a svět práce

Člověk a svět práce - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Pracovni-vyucovani
Člověk a svět práce - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Pracovni-cinnosti-ii-stupen
Dilny
(Předmět bude vyučován od 1. 9. 2017)
Svet-prace-8-a-9-r

5.10. Volitelné vzdělávací obory

Ekologické praktikum
Ekologicke-prektikum
Elektronika
Elektronika
Konverzace v AJ
Konverzace-v-anglickem-jazyce
Sportovní hry
Sportovni-hry
Dílny
dilny
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Kreativní výchova

Kreativni-vychova

(dodatek č. 2, platný od 1. 9. 2023)

Práce s textem

 Prace-s-textem

(dodatek č. 3, platný od 1. 9. 2023)

Vědecké pokusy

 Vedecke-pokusy

(dodatek č. 4, platný od 1. 9. 2023)

5.11. Výchova osobnosti

Výchova osobnosti I. st.
vychova osobnosti 1.st.
Výchova osobnosti II. st.
Vychova-osobnosti-ii-st
6) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

Hodnoceni_vysledku_vzdelavani_zaku_2022

7) Školní družina, Školní klub
  skolni druzina
dodatek 1 rad sd
skolni klub
8) Nepovinný předmět Náboženství
1.roč. 1.třída - jsem s tebou
2.roč. 2.třída - poznavame bozi lasku
3.roč. 3.třída - buh k nam prichazi
4.roč. 4.třída - s tebou na ceste
5.roč. 5.třída - nas podil na bozim kralovstvi
6.roč. 6.třída - objevujeme krestanskou viru
7.roč. 7.třída - bozi pomoc k rustu cloveka
8.roč. 8.třída - utvareni zivota podle viry
9.roč. 9.třída - vira v zivote krestana
Charakteristika předmětu Náboženství pro ŠVP charakteristika predmetu
Průvodní dopis pruvodni dopis
Výchovné a vzdělávací strategie Náboženství pro ŠVP vychovne strategie
9) Nepovinné předměty ostatní
int(1)

Novinky