Školní vzdělávací program (ŠVP)

Znění ŠVP ZV

Dodatek č. 43 (původní ŠVP ZV + platné dodatky + zapracované změny dle RVP ZV a standardy) platné od 02. 09. 2013. Dokumenty jsou výhradně ve formátu PDF/A.

Identifikační údaje
  Identifikační údaje
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Úvodn1.st.rana a obsah
1) Charakteristika školy
 

Charakteristika-skoly-2022
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)

2) Charakteristika ŠVP
  Charakteristika-svp-2022
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
3) Pokrytí průřezových témat
  pokryti prurezovych temat v predmetech
pokryti prurezovych temat v projektech a projektovych dnech
projekty
4) Učební plán
  Ucebni-plany-1-st-2022
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Ucebni-plany-2-st-2022
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Ucebni-plany-celkove-2022
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
5) Učební osnovy

5.1. Jazyky a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Anglicky-jazyk
Cesky-jazyk
Jazyk a jazyková komunikace - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Anglicky-jazyk
dalsi cizi jazyk - anglicky jazyk
Cesky-jazyk-a-literatura_upr-2022
cestina jinak
Dalsi-cizi-jazyk-nemecky-jazyk
Dalsi_cizi_jazyk_-_rusky-jazyk-povinny

5.2. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Matematika
Matematika a její aplikace - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Matematika
Matematickofyzikalni-seminar

5.3. Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Prvouka
Prirodoveda
Vlastiveda

5.4. Člověk a společnost

Člověk a společnost - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Dejepis
Vychova-k-obcanstvi_upr-2022

5.5. Člověk a příroda

Člověk a příroda - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Fyzika
Chemie-upr_2022
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Prirodopis
Zemepis

5.6. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Informatika1-stupen
Informační a komunikační technologie - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Informatika2-stupen

5.7. Umění a kultura

Umění a kultura - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Hudebni-vychova
Vytvarna-vychova
Umění a kultura - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti

Hudebni-vychova

Medialni-seminar
Vytvarna-vychova

5.8. Člověk a zdraví

Člověk a zdraví - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Telesna-vychova
plavani
Člověk a zdraví - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Telesna-vychova
Vychova-ke-zdravi-upr_2022

5.9. Člověk a svět práce

Člověk a svět práce - I. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Pracovni-vyucovani
Člověk a svět práce - II. st.
charakteristika vzdelavaci oblasti
Pracovni-cinnosti-ii-stupen
Dilny
(Předmět bude vyučován od 1. 9. 2017)
Svet-prace-8-a-9-r

5.10. Volitelné vzdělávací obory

Ekologické praktikum
Ekologicke-prektikum
Elektronika
Elektronika
eTwinning
etwinning
Informatika
informatika volitelna
Konverzace v AJ
Konverzace-v-anglickem-jazyce
Sportovní hry
Sportovni-hry
Dílny
dilny
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)
Příprava pokrmů
příprava pokrmů
Práce na PC
práce na PC

5.11. Výchova osobnosti

Výchova osobnosti I. st.
vychova osobnosti 1.st.
Výchova osobnosti II. st.
Vychova-osobnosti-ii-st
6) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

Hodnoceni_vysledku_vzdelavani_zaku_2022
(dodatek č. 44, platný od 1. 9. 2016)

7) Školní družina, Školní klub
  skolni druzina
dodatek 1 rad sd
skolni klub
8) Nepovinný předmět Náboženství
1.roč. 1.třída - jsem s tebou
2.roč. 2.třída - poznavame bozi lasku
3.roč. 3.třída - buh k nam prichazi
4.roč. 4.třída - s tebou na ceste
5.roč. 5.třída - nas podil na bozim kralovstvi
6.roč. 6.třída - objevujeme krestanskou viru
7.roč. 7.třída - bozi pomoc k rustu cloveka
8.roč. 8.třída - utvareni zivota podle viry
9.roč. 9.třída - vira v zivote krestana
Charakteristika předmětu Náboženství pro ŠVP charakteristika predmetu
Průvodní dopis pruvodni dopis
Výchovné a vzdělávací strategie Náboženství pro ŠVP vychovne strategie
9) Nepovinné předměty ostatní
Projektové vyučování projekt vyucovani - dodatek 2
Ruský jazyk rusky jazyk
int(1)

Novinky