Úvod   >   Družina

Informace ke školní družině a školnímu klubu (28. 08. 20)

Vážení rodiče,
žádám Vás, abyste svoje děti přihlašovali neprodleně od 1.9.2020 do školní družiny a do školního klubu. - první školní den budou paní vychovatelky ve vstupní hale školy, v další dny již přihlašujete v odděleních popř. přihlášky pošlete naskenované mailem - musí obsahovat Váš podpis.
Budeme se snažit, aby se děti v odděleních co nejméně promíchávaly. Měníme proto organizaci a nebude tzv. dohlídávání společné pro několik oddělení. Pokud to není nutné (např. maminky na RD, dítě zůstává v ŠD ze zájmu, ale rodiče už jsou doma...), potřebujeme, aby děti odcházely ze ŠD a ŠK v 16:00 (nebo dříve).
V Po - Čt od 16:00 do 16:30 se budou zbylé děti spojovat v ŠD ze všech pěti oddělení do jednoho.
Příjem přihlášek bude ukončen v pátek 4.9.2020 v 16:00 hodin.
Děkuji Vám za pochopení, snažíme se vše ve škole organizovat tak, aby to bylo co nejbezpečnější.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Všichni společně (16. 02. 20)

To, že občas tráví volný čas ti nejmladší s těmi nejstaršími společně ve školním klubu, je naprosto samozřejmé. Nemají problém si spolu hrát, povídat, stavět a navzájem si pomáhat.

Tentokrát jsme se ¨však společně sešli v tělocvičně a bylo to bezva. Nejen, že děti ze školního klubu mezi sebe na "žíněnkové" ostrovy ochotně vzaly děti ze školní družiny, ale také jim vysvětlily pravidla oblíbené míčové hry a společně s nimi si zahrály.

Prvňáčci měli velkou radost jak ze hry, tak z pocitu, že na jednom ostrově byli rovnocennými parťáky těch velkých.

Img_20200128_134718 Img_20200128_134529 Img_20200128_134356 Img_20200128_134159 Img_20200128_134155 Img_20200128_134152

Konec starého a začátek nového školního roku (28. 08. 19)

Paní vychovatelky ze školní družiny a školního klubu přejí všem dětem a jejich rodičům krásné a veselé prázdniny. Hodně sluníčka, pohody a zážitků.
Přihlášky do ŠD/ŠK na školní rok 2019/2020 bude možno vyzvednout u p. vychovatelek v pondělí 2. září 2019 nebo stáhnout na webových stránkách - aktuální verze bude ke stažení ke konci srpna. 
Každého žáka je nutno do ŠD a ŠK na nový školní rok znovu přihlásit a to vyplněním přihlášky a odevzdáním v ŠD/ŠK (nejlépe první školní den).
 
Provoz školní družiny a školního klubu bude zahájen v pondělí 2. září 2019 od 6:00 hod.

Život dětem (26. 05. 19)

Naše škola pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem

Ve středu 29.5.2019 si budou moci žáci ve škole zakoupit přívěsky, náramky nebo magnetky, jejichž koupí přispějí obecně prospěšné společnosti Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky.

Kabaret v Popletově (03. 03. 19')

V úterý 19.2. měly děti ze školní družiny a školního klubu možnost zhlédnout vystoupení „Kabaret v Popletově“. Program děti poučil i příjemně naladil.

Img_20190219_125015 Img_20190219_130215 Img_20190219_130354 Img_20190219_130447 Img_20190219_131047 Img_20190219_135304 Img_20190219_135326 Img_20190219_135539

rozcestnik školní družina

Sběr

Sbírají se kaštany a pomerančová kůra. Je možné už nosit.

Návštěva muzea o dni ředitelského volna

14. září bylo paní ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno z důvodu školení pedagogického sboru. Někteří zůstali doma a někteří přišli za námi do družiny a klubu. Pro zpestření dne jsme si pro žáky připravili návštěvu místního muzea. Tímto bych chtěla poděkovat paní Bc. Simoně Divilové Zobačové za přívětivé přivítání.

Img_20180914_093017 Img_20180914_093554 Img_20180914_094338 Img_20180914_100517 Img_20180914_100725 Img_20180914_102019 Img_20180914_102233

Novinky