Naše aktivity > Školská rada

Školní rok 2021/2022

Jednací řád a Zápis z 1. jednání školské rady ZŠ Chrast

Jednací řád (DOCx)

Zápis - 1. schůzka (DOCx)

Školní rok 2020/2021

volby 2021

Volby_2021 (PDF)

Školní rok 2018/2019

Zápis č. 3 - 09. 04. 2019 (pdf)

Zápis č. 2 - 20. 09. 2018 (pdf)

Školní rok 2017/2018

Volby do školské rady (ŠR)

21.10.2017

V závěru roku 2017 končí tříleté volební období školské rady při Základní škole, Chrast, okres Chrudim a proběhnou tak nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy, tj. Radou Města Chrast je školská rada šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a na základě čl. 7 Volebního řádu školské rady při Základní škole, Chrast, okres Chrudim Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků. K podávání návrhů využijte formulář, který je ke stažení zde nebo si jej vyzvedněte v ředitelně školy.

Uzávěrka podávání návrhů je 10.11.2017 a návrhy můžete podávat přímo ředitelce školy nebo poštou na adresu ZŠ, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51. Jména kandidátů budou zveřejněna do 14.11.2017 na webových stránkách školy.

Termín voleb do školské rady se bude konat v úterý 28.11.2017 v budově Základní školy Chrast od 17:15 do 18:15 hodin v době konání adventního jarmarku.

Zápis z jednání ŠR

11. 01. 2018

Zápis z jednání ŠR č.1

Složení šr

stav ke dni 04. 03. 2019

za pedagogy Mgr. Radka Kmošková
  Mgr. Marie Kodešová
za zřizovatele Mgr. Miroslav Vokál
  ing. Jiří Šumpík
za zákonné zástupce Mgr. Petra Brožková
  Petr Novák

Hlasování per rollam - kombinované hodnocení

20. 06. 2018

Hlasovani_per_rollam_-_kombinovane_hodnoceni

Hlasování per rollam - Švp

pro Hudební výchovu, Ekologické praktikum a Ruský jazyk jako povinně volitelný a nepovinný předmět

29. 08. 2018

Hlasovani_per_rollam_svp_pro_hv-_rj-_ekopraktikum

Hlasování per rollam - výroční zpráva 2017-2018

29. 08. 2018

Hlasovani_per_rollam_-_vyrocni_zprava_2017-2018

Archiv školské rady

archiv Školské rady ZŠ Chrast

int(1)

Novinky