Jídelna > Dokumenty ŠJ

Dokumentace

Dokumenty ŠJ

Typ dokumentu

Aktualizováno

1 Vnitřní řád ŠJ DOC 01/06/2022
2 Směrnice pro stravování cizích strávníků DOC 01/06/2022
3 Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu ŠJ DOCx  
4 Navýšení ceny stravného DOC 01/06/2022

Ke stažení

Typ dokumentu

Aktualizováno
1 Přihláška ke stravování DOC  01/06/2022
int(1)

Novinky