MAS - ZŠ Chrast, Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny VT

Název projektu:
MAS - ZŠ Chrast, Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny VT
Registrační číslo:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010209
Popis projektu:
Realizací projektu je provedení stavebních prací (zejména nové elektroinstalace) a pořízení nového zařízení a vybavení v učebně výpočetní techniky na ZŠ Chrast. Vytvořena tak budou plně vybavená pracoviště pro 30 žáků. Učebna bude využívána jak pro výuku IT, tak také v dalších předmětech.
Cíle projektu:
Cílem projektu jsou stavební úpravy odborné učebny ICT a pořízení potřebného vybavení pro tuto učebnu za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu

 

Image01

 

 

Image02

 

Granty 2018/2019

Granty (PDF)

Granty - archiv

Granty - archiv

int(1)

Novinky