Úvod   >   Klub   >   Kroužky ŠK

Rozcestník

Seznam kroužků ŠK (03. 09. 19) + (05. 09. 19 - aktualizace)

Zájmové kroužky pracující při školník klubu   2019-2020

Pondělí:     ZVONEČEK – 12:45 – 13:30 hod.      
•    ZVONEK     -  13:45 – 14:45 hod.                                                              
                              Vedoucí kroužku: paní učitelky Kodešová a Malinská
•    JÓGA             - 13:45 – 14:30 hod. – 1. stupeň       
                    Vedoucí kroužku: paní učitelka Dvořáková                              
Úterý:       ŠACHY         - 13:30 – 14:30 hod.
                               Vedoucí kroužku: paní Samková
Středa:  FLORBAL – 13:30 – 14:30 hod. – 1. + 2. tř.
                             Vedoucí kroužku: paní vychovatelka Sedláčková    

NÁBOŽENSTVÍ:

12:00 – 12:45  1. a 2. tř.;

12:50 – 13:35  3. - 5. tř.;

13:40 – 14:25  6. - 9. tř.    

Čtvrtek:     MÍČOVÉ HRY 13:45 – 14,30 hod.      
                      Vedoucí kroužku: paní vychovatelka Lacmanová
•    TVOŘÍLEK – 14.00 – 15.15 hod.                                       
                        Vedoucí kroužku: paní vychovatelka Dušková a Adámková
Pátek:      FUTSAL – 13:30 – 15:00 hod. - 6. – 9. třída.    
                          Vedoucí kroužku: pan učitel Novák
•    LOUTKÁŘSKO-DRAMATICKÝ KROUŽEK. 14,00 hod.
                               Vedoucí kroužku: paní Šárová      
Další kroužky:
•     Robotika – vedoucí kroužku: paní učitelka Svobodová (5. – 9. třída)
•     Zdravověda – vedoucí kroužku: paní učitelka Žejdlíková
•     Dopravní kroužek – vedoucí kroužku: paní učitelka Žejdlíková
•     Šperky – vedoucí kroužku: paní vychovatelka Adámková
Kroužky začínají svou činnost od měsíce října.  (Pokud vedoucí kroužku neurčí jinak.) Na jednotlivé kroužky se můžete přihlásit ve školním klubu, nebo přímo u vedoucích kroužků.

Novinky