Základní škola > Dokumenty ZŠ

Dokumentace

#

Název dokumentu

Typ dokumentu

Aktualizace

1 Koncepce rozvoje školy na období 2019 - 2024 PDF  
2 Školní řád PDF 31/08/22
3 Příloha školního řádu č.1 PDF 31/08/22
4 Zřizovací listina školy PDF  
5 Směrnice pro postup k prevenci, odhalování a řešení šikany 2018 - 2023 PDF  
6 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků PDF  
7 Výroční zpráva 2021/2022 PDF 31/08/22
8 Program Školního poradenského pracoviště PDF 01/09/23
9 EVVO plán DOCx  
10 PP 2022/2023 DOCx  
11 Koncepce primární prevence DOCx  
12 Národní strategie primární prevence 2019/2027 DOCx  
13 Dodatek č.1-2023 ke školnímu řádu DOCx 01/09/23

Dokumenty ke stažení

1 Žádost o přestup žáka z jiné školy PDF  
2 Žádost o přijetí (zápis do 1. třídy) DOCx 23/02/22
3 Žádost o odklad (zápis do 1. třídy) DOCx 23/02/22
4 Zápisní list (zápis do 1. třídy) DOCx 23/02/22
int(1)

Novinky