Základní škola > Dokumenty ZŠ

Dokumentace

#

Název dokumentu

Typ dokumentu

Aktualizace

1 Koncepce rozvoje školy na období 2019 - 2024 PDF  
2 Školní řád PDF 31/08/22
3 Příloha školního řádu č.1 PDF 31/08/22
4 Zřizovací listina školy PDF  
5 Akční plán realizace NPPRCH 2023-2025 PDF 31/08/23
6 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků PDF  
7 Výroční zpráva 2022/2023 PDF 31/08/23
8 Program Školního poradenského pracoviště PDF 01/09/23
9 Koncepce primární prevence DOCx  
10 Národní strategie primární prevence 2019/2027 DOCx  
11 Dodatek č.1-2023 ke školnímu řádu DOCx 01/09/23
12 Směrnice pro postup proti šikanování 2023 - 2028 DOCx 01/09/23
13 Preventivní plán 2023/2024 DOCx 01/09/23
14 Dodatek č.1-2024 ke školnímu řádu (zákaz HHC)
DOCx 01/03/24

Dokumenty ke stažení

1 Žádost o přestup žáka z jiné školy PDF  
2 Žádost o přijetí (zápis do 1. třídy) DOCx 23/02/22
3 Žádost o odklad (zápis do 1. třídy) DOCx 23/02/22
4 Zápisní list (zápis do 1. třídy) DOCx 23/02/22
int(1)

Novinky