Úvod   >   Základní škola   >   Dokumenty ZŠ

Dokumentace

Dokumenty zš

 1 Koncepce rozvoje školy na období 2019 - 2024 Dokument (pdf)
2 Dodatek č. 1 ke školnímu řádu (platnost od 01. 09. 2017) Dokument (pdf)
3 Dodatek č. 4 ke školnímu řádu (platnost od 28. 11. 2020) Dokument (pdf)
4 Školní řád Dokument (pdf)
5 Zřizovací listina školy Dokument (pdf)
6 Směrnice pro postup k prevenci, odhalování a řešení šikany 2018 - 2023 Dokument (pdf)
7 Dlouhodobý plán školní preventivní strategie Dokument (pdf)
8 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků Dokument (pdf)
9 Dodatek č. 2 ke školnímu řádu (platnost od 25. 05. 2018) Dokument (pdf)
10 Dlouhodobý plan primární prevence od 2018/2019 do 2022/2023 Dokument (pdf)
11 Dodatek č. 3 ke školnímu řádu (COVID-19) Dokument (docx)
12 Dodatek ke školnímu řádu č.1/2020 - Hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 Dokument (docx)
13 Výroční zpráva 2019/2020 Dokument (pdf)
14 Preventivní plán 2020/2021 Dokument (pdf)
15 Program ŠPP 2020/2021 Dokument (pdf)

Ke stažení

1 Žádost o přestup žáka z jiné školy Dokument (pdf)

Novinky