Úvod   >   Základní škola   >   Zaměstnanci školy

pedagogičtí pracovníci

titul příjmení jméno funkce třídnictví rozvrh mail podpora výuky
Mgr. Budínská Lenka ředitelka školy, výchovná poradkyně - kariérové poradenství

---

[rozvrh] [@] [podpora výuky]
Mgr. Dvořáková Dana zástupkyně pro I. stupeň

4.A

[rozvrh] [@] [podpora výuky]
Mgr. Kmošková Radka zástupkyně pro II. stupeň

---

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

 
Mgr. Broďáková Bronislava učitelka, vedoucí redakční rady školního časopisu

7.B

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Celnarová Ivana učitelka, metodik prevence pro I. st.,, koordinátor žákovského parlamentu

1.B

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Dostálová Kateřina učitelka, koordinátorka EKORADY

9.B

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Fišerová Ludmila učitelka 3.B [rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Floriánová Pavla učitelka 8.B [rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Bc. Grassinger Tomáš učitel, koordinátor EKORADY

6.A

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Chvojková Marie učitelka --- [rozvrh] [@] [podpora výuky]
Mgr. Janková Tereza učitelka

5.A

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Kloudová Eva učitelka, výchovná poradkyně - výchovné poradenství --- [rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Kodešová Marie učitelka, vedoucí školních pěveckých sborů
2.B [rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Kolářová Lucie učitelka

---

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Kykalová Lenka učitelka

1.A

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Malinská Kateřina učitelka, vedoucí školních pěveckých sborů

5.B

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Matrasová Vendula učitelka

---

[rozvrh] [@] [podpora výuky]
Mgr. Modráčková Zdeňka učitelka, správce knihovny

---

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Netolická Šárka učitelka

---

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Novák Jan učitel

9.A

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Nováková Barbora učitelka

8.A

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Pelikánová Ludmila učitelka

---

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Petružálková Jana učitelka

---

[rozvrh] [@] [podpora výuky]
Mgr. Svobodová Jana učitelka, metodik prevence pro II. st.

6.B

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Šumpíková Miroslava učitelka

2.A

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Veletová Zuzana učitelka

7.C

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Ing. Volf Petr asistent pedagoga     [@]

[podpora výuky]

Mgr. Volfová Dagmar učitelka, koordinátorka EKORADY

4.B

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Zavřelová Kateřina učitelka --- [rozvrh] [@] [podpora výuky]
Mgr. Zástěrová Lucie učitelka, vyučující předmětů speciálně pedagogické péče
3.A [rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Zemanová Jana učitelka
6.C [rozvrh] [@]

[podpora výuky]

Mgr. Žejdlíková Zdeňka učitelka, dopravní výchova, zdravotní výchova

7.A

[rozvrh] [@]

[podpora výuky]

 
Mgr . Marková Dana speciální pedagog, logoped        
Mgr. Pilařová Martina speciální pedagog, muzikoterapie        

asistenti

Příjmení Jméno

zařazení

e-mail

Jelínková Renata školní asistentka (0,5 úvazku) jelinkova.renata@skola-chrast.net
Jelínková Renata asistentka pedagoga (0,5 úvazku) jelinkova.renata@skola-chrast.net
Fišmanová Martina asistentka pedagoga fismanova.martina@skola-chrast.net
Holubová Kamila asistentka pedagoga holubova.kamila@skola-chrast.net
Hrouzková Tereza asistentka pedagoga  
Kastnerová Petra asistentka pedagoga kastnerova.petra@skola-chrast.net
Klváčková Šárka asistentka pedagoga klvackova.sarka@skola-chrast.net
Kmošek Rostislav asistent pedagoga  
Kusá Lenka asistentka pedagoga kusa.lenka@skola-chrast.net
Laubová Lenka asistentka pedagoga laubova.lenka@skola-chrast.net
Letáčková Veronika
asistentka pedagoga letackova.veronika@skola-chrast.net
Lichtenbergová Zdena asistentka pedagoga lichtenbergova.zdena@skola-chrast.net
Nedvídková-Jonášová Monika asistentka pedagoga  nedvidkova.monika@skola-chrast.net
Šubrtová Lenka asistentka pedagoga subrtova.lenka@skola-chrast.net
Šumpíková Jana asistentka pedagoga sumpikova.jana@skola-chrast.net
Vítová Jana asistentka pedagoga vitova.jana@skola-chrast.net
Vohradníková Kateřina asistentka pedagoga  
Volf Petr asistent pedagoga volf.petr@skola-chrast.net
Volfová Věra asistentka pedagoga volfova.vera@skola-chrast.net
Zamazalová Ivana asistentka pedagoga zamazalova.ivana@skola-chrast.net

školní družina & školní klub

Příjmení Jméno Zařazení e-mail
Petra Dušková, DiS. ved. vychovatelka e-mail učitele
Leona Tesařová vychovatelka ŠD e-mail učitele
Hana Pátková vychovatelka ŠD e-mail učitele
Jaroslava Freibergová vychovatelka ŠD e-mail učitele
Tereza Vašenková
vychovatelka ŠD e-mail učitele
Martina Lacmanová vychovatelka ŠK e-mail učitele

provozní zaměstnanci

Příjmení Jméno Zařazení
Veverka Rudolf
školník
Řezníčková Věra uklízečka
Štursová Věra uklízečka
Veverková Martina uklízečka
Žáková Jarmila uklízečka
   
Moravčíková Hana vedoucí školní jídelny
Klusoň Milan hlavní kuchař
Brychnáčová Lenka kuchařka
Černá Ivana kuchařka
Durdilová Iveta kuchařka
Pilařová Markéta kuchařka
Valšová Marie kuchařka

Novinky