Základní škola > Zaměstnanci školy

pedagogičtí pracovníci

Rozvrhy učitelů

#

titul

příjmení jméno

funkce

třídní

rozvrh

mail

1

Mgr.

Budínská Lenka

ředitelka školy, vých. porad. - kariérové poradenství

---

rozvrh

reditelna@skola-chrast.net

2

Mgr.

Dvořáková Dana

zástupkyně pro I. stupeň

--- rozvrh

Dvorakova.Dana@skola-chrast.net

3

Mgr.

Kmošková Radka

zástupkyně pro II. stupeň, koordinátor ICT

---

rozvrh

Radka.Kmoskova@skola-chrast.net

4

Mgr.

Broďáková Bronislava

učitelka, vedoucí redakční rady školního časopisu

6.B

rozvrh

Brodakova.Bronislava@skola-chrast.net

5

Bc.

Brožka Karel

učitel

---

rozvrh

Brozka.Karel@skola-chrast.net

6

Mgr.

Celnarová Ivana

učitelka, metodik prevence pro I. st., koordinátor ŽP

4.B

rozvrh

Celnarova.Ivana@skola-chrast.net

7

Bc.

Ceplová Kateřina

učitelka

---

rozvrh

Ceplova.Katerina@skola-chrast.net

8

Mgr.

Dostálová Kateřina

učitelka

8.A

rozvrh

Dostalova.Katerina@skola-chrast.net

9

Mgr.

Fišerová Ludmila

učitelka

2.B

rozvrh

Fiserova.Ludmila@skola-chrast.net

10

Mgr.

Grassinger Tomáš

učitel, koordinátor EKORADY

9.A

rozvrh

Grassinger.Tomas@skola-chrast.net

11

Mgr.

Janková Tereza

učitelka

1.B

rozvrh

Jankova.Tereza@skola-chrast.net

12

Mgr.

Kloudová Eva

učitelka, vých. porad. - výchovné poradenství

---

rozvrh

Kloudova.Eva@skola-chrast.net

13

Bc.

Klusoňová Monika

učitelka

---

rozvrh

Klusonova.Monika@skola-chrast.net

14  

Kmošek Rostislav

učitel

---

rozvrh

Kmosek.Rostislav@skola-chrast.net

15

Mgr.

Kodešová Marie

učitelka, vedoucí školních pěveckých sborů

5.B

rozvrh

Kodesova.Marie@skola-chrast.net

16

Mgr.

Kolářová Lucie

učitelka

---

rozvrh

Kolarova.Lucie@skola-chrast.net

17

Mgr.

Kučerová Cachová Tereza

učitelka

---

rozvrh

KucerovaCachova.Tereza@skola-chrast.net

18

Mgr.

Kykalová Lenka

učitelka

4.A

rozvrh

Kykalova.Lenka@skola-chrast.net

19

Mgr.

Malinská Anna

učitelka

7.C

rozvrh

Malinska.Anna.Mgr@skola-chrast.net

20

Mgr.

Malinská Kateřina

učitelka, vedoucí školních pěveckých sborů

3.B

rozvrh

Malinska.Katerina@skola-chrast.net

21

Mgr.

Modráčková Zdeňka

učitelka, správce knihovny

---

rozvrh

Modrackova.Zdenka@skola-chrast.net

22

Mgr.

Netolická Šárka

učitelka

---

rozvrh

Netolicka.Sarka@skola-chrast.net

23

Mgr.

Novák Jan

učitel

8.B

rozvrh

Novak.Jan@skola-chrast.net

24

Mgr.

Nováková Barbora

učitelka

7.B

rozvrh

Novakova.Barbora@skola-chrast.net

25

Mgr.

Novotná Tereza

učitelka

3.A

rozvrh

Novotna.Tereza@skola-chrast.net

26

Ing.

Pacetti Romana

učitelka

---

rozvrh

Pacetti.Romana@skola-chrast.net

27

Mgr.

Pelikánová Ludmila

učitelka

8.C

rozvrh

Pelikanova.Ludmila@skola-chrast.net

28

Mgr. et Mgr.

Pešavová Alena

učitelka

---

rozvrh

Pesavova.Alena@skola-chrast.net

29

Mgr.

Ploszová Daniela

učitelka

2.A

rozvrh

Ploszova.Daniela@skola-chrast.net

30

Mgr.

Rýdlová Pavla

učitelka

---

rozvrh

Rydlova.Pavla@skola-chrast.net

31

Mgr.

Salášková Vendula

učitelka, koordinátorka EKORADY

6.A

rozvrh

Salaskova.Vendula@skola-chrast.net

32

Mgr.

Svobodová Jana

učitelka, metodik prevence pro II. st.

9.B

rozvrh

Svobodova.Jana@skola-chrast.net

33  

Šmejda Ivan

učitel

---

rozvrh

Smejda.Ivan@skola-chrast.net

34

Bc.

Šumpíková Jana

učitelka

1.A

rozvrh

Sumpikova.Jana@skola-chrast.net

35

Mgr.

Šumpíková Miroslava

učitelka

5.A

rozvrh

Sumpikova.Miroslava@skola-chrast.net

36

Ing.

Volf Petr

učitel

7.A

rozvrh

Volf.Petr@skola-chrast.net

37

Mgr.

Zemanová Jana

učitelka

9.C

rozvrh

Zemanova.Jana@skola-chrast.net

38

Mgr.

Žejdlíková Zdeňka

učitelka, dopravní výchova, zdravotní výchova

---

rozvrh

Zejdlikova.Zdenka@skola-chrast.net

speciální pedagogové

Mgr. Marková Dana speciální pedagog, logoped
Mgr. Pilařová Martina speciální pedagog, muzikoterapie

asistenti

#

titul

příjmení jméno

zařazení

1   Jelínková Renata školní asistentka
2 DiS. Adámková Tereza asistentka pedagoga
3   Černá Lucie asistentka pedagoga
4   Fišmanová Martina asistentka pedagoga
5   Holubová Kamila asistentka pedagoga
6   Hrouzková Tereza asistentka pedagoga
7   Kastnerová Petra asistentka pedagoga
8   Křepelková Vanda asistentka pedagoga
9   Kusá Lenka asistentka pedagoga
10   Letáčková Veronika
asistentka pedagoga
11   Macáková Monika asistentka pedagoga
12   Marková Jana asistentka pedagoga
13   Nepovímová Klváčková Šárka asistentka pedagoga
14   Pardusová Libuše asistentka pedagoga
15   Šubrtová Lenka asistentka pedagoga
16 Bc. Šumpíková Jana asistentka pedagoga
17   Vítová Jana asistentka pedagoga
18   Vohradníková Jana asistentka pedagoga
19  Ing. Vohradníková Kateřina asistentka pedagoga
20   Volfová Věra asistentka pedagoga
21   Zamazalová Ivana asistentka pedagoga

školní družina & školní klub

# Příjmení Jméno Zařazení
1 Petra Dušková, DiS. ved. vychovatelka
2 Leona Tesařová vychovatelka ŠD
3 Tereza Adámková, DiS. vychovatelka ŠD
4 Jaroslava Freibergová,DiS. vychovatelka ŠD
5 Tereza Vašenková, DiS.
vychovatelka ŠD
6 Adéla Zelendová
vychovatelka ŠD
7 Veronika Marková
vychovatelka ŠD
8 Martina Lacmanová vychovatelka ŠK

provozní zaměstnanci

# Příjmení Jméno Zařazení
1 Kmošek Rostislav správce ICT
2 Veverka Rudolf školník
3 Chramostová Veronika uklízečka
4 Kašparová Markéta uklízečka
5 Řezníčková Věra uklízečka
6 Šnajdrová Eva vrátná, uklízečka
7 Štursová Věra uklízečka
8 Veverková Martina uklízečka
9 Moravčíková Hana vedoucí školní jídelny
10 Klusoň Milan hlavní kuchař
11 Brychnáčová Lenka kuchařka
12 Černá Ivana kuchařka
13 Durdilová Iveta kuchařka
14 Pilařová Markéta kuchařka
15 Kratochvílová Eva hospodářka
16 Vítová Jana hospodářka
int(1)

Novinky