Úvod

Webové odkazy

Aktuality

08.07. Ředitelna oznamuje Prosba o hlasování
  Ze třídy 8.A
30.06. ŠD 3. oddělení
  ŠD 2. oddělení
  ŠD 5. oddělení
  Ze třídy 8.B
  Ze třídy 9.A
  Ze třídy 9.B
  Ředitelna oznamuje Fond Sidus - certifikát dárce
  Ředitelna oznamuje Informace MŠMT k novému školnímu roku 2021/2022
  Ředitelna oznamuje VIDEO - ocenění pro nadané žáky Chrudim
  Kariérové poradenství Zpravodaj TECHNOhrátky - Červen 2021
21.06. ŠD 3. oddělení
19.06. Informace pro budoucí prvňáčky Návštěvní den
18.06. Informace pro budoucí prvňáčky Pomůcky na školní rok 2021-2022
17.06. Ředitelna oznamuje Ocenění u starosty města Chrudimi
16.06. Ředitelna oznamuje Titul Světová škola je náš...
  Ředitelna oznamuje Pasování na čtenáře 1. tříd
08.06. ŠD 3. oddělení
  Akce školy Archimediáda - soutěž ve fyzikálních dovednostech 2021
  Školská rada Volby 2021
  Ředitelna oznamuje MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ + AKTUALIZACE PRO ŠKOLY K 8. 6. 2021
31.05. Krajský akční plán ZŠ Chrast je zapojena do Projektu I-KAP II
  Informace pro budoucí prvňáčky Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 
  Kariérové poradenství  Zpravodaj TECHNOhrátky - Květen 2021
  Ředitelna oznamuje Projekt Pardubického kraje „Rodiče a technologie“ - oprava
  Ředitelna oznamuje PRO RODIČE - Projekt Pardubického kraje „Rodiče a technologie“
  Ze třídy 1.B (6x)
24.05. Ředitelna oznamuje Další úspěch chrastecké školy v matematické soutěži - postup v soutěži Pangea
17.05. ŠD 3. oddělení
  Kariérové poradenství 2. kolo PŘ
  Ředitelna oznamuje Virtuální prohlídka jaderných elektráren
14.05. Ředitelna oznamuje Informace k návratu dětí do školy od 17.5.2021
13.05. Ředitelna oznamuje Nařízení karantény pro třídy 3.B a 9.A
12.05. Akce školy Úspěch chrastecké základní školy - postup do celostátního finále soutěže Pohár vědy 2021
  Ředitelna oznamuje ŠJ od 17.5.2021 - upozornění pro rodiče
11.05. Kariérové poradenství Informace k přijímacím zkouškám
  Ředitelna oznamuje Zveřejnění přijetí a odkladů
07.05. Ředitelna oznamuje Předpokládaný sběr papíru v týdnu od 7.6. do 11.6.2021
  Kariérové poradenství První den jednotné přijímací zkoušky
  Kariérové poradenství Zadání testových úloh přijímacích zkoušek ze 2. dne
03.05. Ředitelna oznamuje Zveřejnění výsledků zápisu do 1. třídy 2021
02.05. Kariérové poradenství NABÍDKA POMOCI S VOLBOU povolání - tentokrát už pro letošní OSMÁKY
  Kariérové poradenství Zpravodaj TECHNOhrátky - Duben 2021
  ŠD 3. oddělení
  Ze třídy 1.B (6x)


Neaktuální aktuality Ředitelna oznamuje 2019/2020

Vize základní školy

Od začátku nového školního roku spolupracovali žáci, učitelé i rodiče. Společně se zamýšleli nad naší školou. Jaká je, čeho v ní chceme společně dosáhnout, jaké cíle chceme naplňovat. Po měsíci úvah a rozhovorů vznikla VIZE naší školy:

"V naší škole každý najde prostor pro to, co ho zajímá a pro co má talent. Důležitý je pro nás nejen výsledek, ale i cesta k němu..."

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Projekty

Projekty, do nichž je naše škola aktivně zapojena:

Kontakty

adresa školy

telefony

e-maily

jídelna

družina

Základní škola, Chrast, okres Chrudim

U Pošty 5
538 51 Chrast

IČ: 70156778

ISDS: kz6cnjj

ředitelna

469 667 195

608 144 314

sborovna

469 667 354

ředitelka školy

reditelna@skola-chrast.net

hospodářka školy

hospodarka@skola-chrast.net

email

jidelna@skola-chrast.net

telefon

469 667 344

1. oddělení 723 465 830

2. oddělení 777 283 130

3. oddělení 777 668 847

4. oddělení 777 335 816

5. oddělení 777 142 037

Website Accessibility Statement

Návštěvnost webu

Novinky