Úvod

Webové odkazy

Aktuality

22.10. Ředitelna oznamuje Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy
  Ředitelna oznamuje Informace hlavní hygieničky ČR
21.10. Ředitelna oznamuje Zveřejnění kandidátů do školské rady
19.10. Ředitelna oznamuje Ošetřovné při uzavření školy
18.10. Kariérové poradenství TECHNOhrátky info č. 5/2020
  Kariérové poradenství Volba povolání SŠZS jinak
  Ředitelna oznamuje Informace k OČR
14.10. Ředitelna oznamuje Ošetřovné v době uzavření škol - ZMĚNA
  Ředitelna oznamuje Oprava tabulek
13.10. Ředitelna oznamuje Jak plnit úkoly bez tiskárny a skeneru
  Ředitelna oznamuje oprava tabulek pro třídy B a C od 14.10.2020 - změny červeně, tabulky pro třídy A od 14.10.2020
  Ředitelna oznamuje Pokyny pro všechny žáky školy a jejich rodiče k výuce od 14.10.2020
  Ředitelna oznamuje Pokyn pro rodiče - školní jídelna
  Ředitelna oznamuje Oznámení pro rodiče některých tříd
12.10. Ředitelna oznamuje Informace pro rodiče žáků 9.B
11.10. Ze třídy 1.B
10.10. Ředitelna oznamuje Tabulka se změnami oproti klasickému rozvrhu pro jednotlivé třídy B a C v týdnu od 12. 10. 2020
  Ředitelna oznamuje Pokyny k výuce v týdnu od 12.10.2020 a důležité informace
08.10. Ředitelna oznamuje Oznámení uzavření školního klubu od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020
  Ředitelna oznamuje Režim školní docházky pro žáky II. stupně v týdnech od 12. 10. 2020 a 19. 10. 2020
  Ředitelna oznamuje Uzavření škol v ČR v týdnu od soboty 24. 10. 2020 do neděle 1. 11. 2020
  Ředitelna oznamuje Ředitelské volno ve školním roce 2020-2021
  Ředitelna oznamuje Vyhlášení voleb do školské rady pro funkční období od 1.1.2021 do 31.12.2023 - zákonní zástupci
  Ředitelna oznamuje Informace pro rodiče o situaci v ZŠ Chrast ohledně situace COVID - 19
  Kariérové poradenství Volba střední školy - OU Chroustovice-materiály pro propagaci
  Kariérové poradenství Informace pro vycházející žáky - výstavy středních škol on-line
  Ze třídy 1.B
04.10. Ze třídy 4.A
01.10. Ze třídy 7.A
  ŠK Roční plán práce 2020/2021
  Kariérové poradenství Pro zájemce o volbu střední školy a volbu povolání


Neaktuální aktuality Ředitelna oznamuje 2019/2020

Vize základní školy

Od začátku nového školního roku spolupracovali žáci, učitelé i rodiče. Společně se zamýšleli nad naší školou. Jaká je, čeho v ní chceme společně dosáhnout, jaké cíle chceme naplňovat. Po měsíci úvah a rozhovorů vznikla VIZE naší školy:

"V naší škole každý najde prostor pro to, co ho zajímá a pro co má talent. Důležitý je pro nás nejen výsledek, ale i cesta k němu..."

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Projekty

Projekty, do nichž je naše škola aktivně zapojena:

Kontakty

adresa školy

telefony

e-maily

jídelna

družina

Základní škola, Chrast, okres Chrudim

U Pošty 5
538 51 Chrast

IČ: 70156778

ISDS: kz6cnjj

ředitelna

469 667 195

608 144 314

sborovna

469 667 354

ředitelka školy

reditelna@skola-chrast.net

hospodářka školy

hospodarka@skola-chrast.net

email

jidelna@skola-chrast.net

telefon

469 667 344

1. oddělení 723 465 830

2. oddělení 777 283 130

3. oddělení 777 668 847

4. oddělení 777 335 816

5. oddělení 777 142 037

Website Accessibility Statement

Návštěvnost webu

Novinky