Úvod

Webové odkazy

Aktuality

09.04. Ředitelna oznamuje TERMÍN VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
  Ředitelna oznamuje Ošetřovné od 12.4.2021
  Ředitelna oznamuje Řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí
  Ředitelna oznamuje Přihlášení na obědy pro žáky na distanční výuce
08.04. Ředitelna oznamuje Instruktážní video - testování
07.04. Ředitelna oznamuje Mimořádná opatření platná od 12. 04. 2021
  Akce školy Výsledky okresního kola soutěže Matematický klokan 2021
05.04. ŠD 3. oddělení
  Ředitelna oznamuje MUZIKOTERAPIE - Kimova hra a sluchová cvičení
30.03. Zápis do 1. třídy Reservando - zápis do 1. třídy
28.03. Ředitelna oznamuje Světová škola - článek v tisku
  Ředitelna oznamuje Světová škola - vaříme a pečeme doma IV
  Akce školy Matematický klokan 1.stupeň
  Kariérové poradenství Testy nanečisto z matematiky na SŠ a osmiletá gymnázia
  Ze třídy 1.B
23.03. Ředitelna oznamuje Zapojení školy do Projektu I KAP II - Publicita
  Akce školy Matematický klokan 2021
  Akce školy Okresní kolo Fyzikální olympiády
19.03. Ředitelna oznamuje Světová škola - vaříme a pečeme doma III
  Kariérové poradenství Přijímací řízení - aktualizované informace
  Zápis do 1. třídy Aktualizované informace a formuláře
10.03. Kariérové poradenství Posunutí vydání zápisového líst;ku
  Ředitelna oznamuje Světová škola - vaříme a pečeme doma II
09.03. Ze třídy 1.B (6x)
  Ředitelna oznamuje Světová škola - vaříme a pečeme doma I


Neaktuální aktuality Ředitelna oznamuje 2019/2020

Vize základní školy

Od začátku nového školního roku spolupracovali žáci, učitelé i rodiče. Společně se zamýšleli nad naší školou. Jaká je, čeho v ní chceme společně dosáhnout, jaké cíle chceme naplňovat. Po měsíci úvah a rozhovorů vznikla VIZE naší školy:

"V naší škole každý najde prostor pro to, co ho zajímá a pro co má talent. Důležitý je pro nás nejen výsledek, ale i cesta k němu..."

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Projekty

Projekty, do nichž je naše škola aktivně zapojena:

Kontakty

adresa školy

telefony

e-maily

jídelna

družina

Základní škola, Chrast, okres Chrudim

U Pošty 5
538 51 Chrast

IČ: 70156778

ISDS: kz6cnjj

ředitelna

469 667 195

608 144 314

sborovna

469 667 354

ředitelka školy

reditelna@skola-chrast.net

hospodářka školy

hospodarka@skola-chrast.net

email

jidelna@skola-chrast.net

telefon

469 667 344

1. oddělení 723 465 830

2. oddělení 777 283 130

3. oddělení 777 668 847

4. oddělení 777 335 816

5. oddělení 777 142 037

Website Accessibility Statement

Návštěvnost webu

Novinky