web ZŠ Chrast > Archiv aktualit

09/2023

20.09. Pravidla třídy - 3.A
19.09. Nástup studenta na střední nebo vysokou školu je potřeba hlásit zdravotní pojišťovně. Jinak hrozí pokuta
  Pravidla třídy - 9.A
18.09. Pravidla třídy - 3.B
  Pravidla třídy - 9.B
  Naše první písmenko - 1.A
  Výuka šachu - 1.A
  Tak jsme konečně školáci - 1.B
  Třídní pravidla - 5.B
  Pěšky do školy
  Pravidla třídy - 7.A
  Pravidla třídy - 7.C
  Pravidla třídy - 8.C
  Pěšky do školy - již dnes
  Online matematický klub pro děti z 1. stupně ZŠ - otevřeno právě nyní!
  VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA 29.9.2023
  Dny jablek a medu Chrast
  Pravidla třídy - 8.B
  Pravidla třídy - 8.A
  Pravidla třídy - 4.A
  Zajoch - 6.B
  Pravidla třídy - 6.B
  Pravidla třídy - 9.C
  SRPŠ - Přehled čerpání + zápis
  TECHNOhrátky info č. 10 - OU Chroustovice
  SOU Chroustovice - Technohrátky - náš tým
  ŠD1 - Poznáváme školní družinu
  ŠD3 - Poznáváme školní družinu
  ŠD3 - šachy ve družině
  ŠD3 - První písnička
  ŠD3 - vyrábíme jablka - hádejte proč?
  4.B - Třídní pravidla
  4.B - první tělocvik venku
  4.B - hlášení do školního rozhlasu
  4.B - veřejné zastupitelstvo
  6.A - Pravidla třídy
11.09. TECHNOhrátky info č. 9 - SŠ stavební Vysoké Mýto
  termíny přijímacích zkoušek na střední školy 2024 a další informace
  PRŮVODCE VOLBOU STŘEDNÍ ŠKOLY
  Den otevřených dveří - firma Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. Chrast
  1.A
  Republikové finále OVOV
10.09. Výpůjční řád žákovské knihovny
  Zaměření činnosti školní knihovny
07.09. Prezentační výstavy škol v Pardubickém a Královéhradeckém kraji - termíny
  Plán kariérového poradenství 2023-2024
06.09. BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL IDEON PARDUBICE
  7.B
  Položení kamenů zmizelých
04.09. KROUŽKY východní Čechy
  Starosta ing. Krňanský mezi prvňáčky
  Kroužky ve školním klubu
31.08. Komenský v ZŠ Chrast
28.08. Informace pro rodiče prvňáků
  Pomůcky a učebnice pro prvňáky
  Protokol na čipy
  Rozvrhy tříd
  Rozvrhy vyučujících
  Doobjednávka čipů pro ŠD - formulář ke stažení
 27.08. Jak poučit děti o dopravních situacích při návratu z prázdnin
  organizace vyučování na začátku září 2023
  jídelní lístek
  Itinerář školního roku
  CVIČEBNICE č. 2 k přijímacím zkouškám na SŠ z ČJ

10/2023

30.10. Akce školy Projektový den Jak žijí (nejen) děti na světě 25.10.2023
  Kariérové poradenství ZDRAVOhrátky info č. 1/2023 - SŠ zdravotnická a sociální Chrudim
  ŠD ŠD 3
    ŠD 3
  Třídy 6.A
    8.B
    9.B
27.10. ŠD ŠD 3
    ŠD 5
  EKOškola EKOškola (doplněno odkazem na videoreportáž)
  Třídy 9.C
    7.C
    6.A
    6.A
    6.A
    4.B
    4.B
    4.B
    4.B
    4.B
23.10. Kariérové poradenství Burza středních škol na ZŠ Ležáků Hlinsko
22.10. Kariérové poradenství Nabídka učebního oboruCech suché výstavby ČR - žádost o pomoc / spolupráci
    TECHNOhrátky info č. 13 - GYGR Přelouč
  Třídy 1.A
    1.A
    4.A
    4.B
    6.B
    7.A
    7.A
    9.A
    9.B
    9.C
  Akce školy Logická olympiáda 2023
15.10. Třídy 3.B
    3.B
    3.B
    3.B
    3.B
    3.B
    3.B
    4.B
    4.B
    4.B
    8.B
    8.A
   EKOškola EKOškola
  ŠD ŠD 4
    ŠD 3
  Akce školy Vítězové turnaje Memoriál Tomáše Šedého 2023
    Fotbalový turnaj Grassroots Week
    Přírodovědný Klokan
  Tvořílek Povídání a tečkování
11.10. Třídy 8.C
    8.C
    8.C
    8.C
    8.C
    8.C
    8.C
    8.C
08.10. ŠD Pěšky do školy
  Ředitelna oznamuje AKCE PĚŠKY DO ŠKOLY dopravní průzkum_závěr
  Akce školy Hrošiáda - podzimní kolo
  ŠK Pěšky do školy
  Metodik prevence Novinky
  Třídy 4.B
    4.B
    4.B
    4.B
    4.B
    4.B
    4.B
02.10. ŠD ŠD4 - Chodím pěšky
  ŠD ŠD4 - Aby byla jablíčka...
  ŠD ŠD3 - Pěšky do školy - pěšky se družinou
  ŠD ŠD7 - Chodíme pěšky
  ŠD ŠD1 - Máme nový krásný koberec
  ŠD ŠD1 - Pěšky do školy
  ŠD ŠD5 - A je to tu… letos je to Harry Potter a jeho kamarád Dobby
  ŠD ŠD5 - vycházka
  ŠD ŠD5 - 1. Týden
  Kariérové poradenství Zpravodaj TECHNOhrátky - Říjen 2023
01.10. Kariérové poradenství TECHNOhrátky info č. 11 - SPŠ potravinářství a služeb Pardubice
  Kariérové poradenství Technohrátky na SPŠ potravinářské v Pardubicích
  ŠD ŠD2 - Nezvaný host, diváků dost
  ŠD ŠD4 - Nezvaný host, diváků dost
  ŠD ŠD7 - Nezvaný host, diváků dost
  ŠD ŠD6 - Pěšky do školy
  ŠD ŠD6 - Nezvaný host, diváků dost
  Ředitelna oznamuje Kroužek MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
  Metodik prevence Beseda s paní policistkou
  Třídy 2.B - Třídní pravidla
  Třídy 2.B - na zámeckých schodech
  Třídy 2.B - beseda s paní policistkou
  Třídy 2.A - školní pravidla
  Třídy 1.A - písmenko L
  Třídy 1.A - TV
  Třídy 1.A - venkovní učebna
  Třídy 1.A - Šachy
  Třídy 6.B - Linka bezpečí - beseda o dospívání
  Třídy

11/2023

30.11. Akce školy Příprava na adventní jarmark
    Adventní jarmark v naší škole
  EKOškola EVVO
  Třídy 1.A
    1.A
  Kariérové poradenství Dny otevřených dveří 24.-25.11.2023 na SŠT Vysoké Mýto
    Dny otevřených dveří pátek 8.12.2023 a sobota 9.12.2023 na Střední škole technické Vysoké Mýto
    Prezentace ze semináře k přijímacímu řízení
    TECHNOhrátky info č. 15 - ISŠ Moravská Třebová
29.11. Jídelna Retro týden v ŠJ
23.11. Ředitelna oznamuje Plakát adventní jarmark a srdečné pozvání
22.11. Ředitelna oznamuje UZAVŘENÍ ŠKOLY - jednodenní výstražná stávka dne 27.11.2023
20.11. Třídy 1.A
19.11. Ředitelna oznamuje Hravá sobota
15.11. Ředitelna oznamuje Veřejná sbírka Fondu Sidus - vracíme dětem úsměvy
14.11. ŠD ŠD 5
    ŠD 5
    ŠD 5
    ŠD 5
    ŠD 5
    ŠD 5
    ŠD 5
    ŠD 5
    ŠD 3
    ŠD 3
    ŠD 3
    ŠD 3
    Tvořílek
    Tvořílek
  Zvoneček Adventní koncerty
  Třídy 7.B
    4.B
    4.B
    4.B
    4.B
    4.B
    4.B
    1.B
    1.B
    1.B
    1.B
    1.B
    1.B
  Kariérové poradenství Cesta za pokladem obchodní akademie Chrudim
  Metodik prevence prevence
10.11. Kariérové poradenství Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů - společná účast našich deváťáků
    Krajské kolo Logické olympiády
09.11. ŠD ŠD 4
    ŠD 4
    ŠD 4
    ŠD 7
  Ředitelna oznamuje PROJEKT POST BELLUM
  Akce školy Projektový den Jak žijí (nejen) děti na světě  25.10.2023 video
  Třídy 7.A
    7.C
   Kariérové poradenství informace MŠMT k digitalizaci přijímacího řízení
06.11. Kariérové poradenství Pozvánky na Dny otevřených dveří Gymnázium a Střední odborné učiliště Hlinsko
    TECHNOhrátky info č. 14 - SOU zemědělské Chvaletice
    Den otevřených dveří GJR Chrudim
  Metodik prevence Informace
  Třídy 6.B
    7.B
    9.B
  EKOškola Ekorada - vyhlášení soutěže
  Ředitelna oznamuje PROČ MÁME PLAKÁTY NA PLOTĚ?
    ZÁKLADNÍ ŠKOLA NABÍZÍ ZAPOJENÍ DO 2 ZAJÍMAVÝCH FOTOSOUTĚŽÍ
  Kariérové poradenství ZDRAVOhrátky info č. 1/2023 - SŠ zdravotnická a sociální Chrudim
  ŠD ŠD 3
    ŠD 3
  Třídy 6.A
    8.B
    9.B

 

12/2023

30.12. Třídy 9.C
  Ředitelna oznamuje Certifikát Fondu Sidus
22.12. Akce školy Soutěž Mladý chemik - výsledky
    Turnaje v přehazované a ve florbalu
    Vánoční Vídeň
  Třídy 6.B
    7.C
    9.C9.C
    8.A8.A
  ŠD ŠD 7
  Ředitelna oznamuje Volitelný předmět Elektrotechnika
    A pak že Fyzika je nuda...
    TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
17.12. Ředitelna oznamuje Exkurze na MěÚ Chrast v rámci výuky Výchovy k občanství
    Soutěž v kybernetické bezpečnosti
  Akce školy Vánoční jarmark - videoreportáž 2
  Třídy 9.A 
    9.B 
    9.C
11.12. Třídy 1.A1.A1.A
    3.B3.B3.B3.B3.B3.B
    7.A7.A
    4.B4.B4.B4.B
    2.A
    8.B
    9.C
    6.A
    7.C
    6.B
    7.B7.B
  Ředitelna oznamuje JAK SE U NÁS UČÍ VÝTVARNÁ VÝCHOVA
    Plakát umělá inteligence
    Hravá sobota
  ŠD ŠD 4ŠD 4ŠD 4ŠD 4ŠD 4
    ŠD 3ŠD 3ŠD 3ŠD 3ŠD 3ŠD 3ŠD 3ŠD 3 
    ŠD 5
  Akce školy Soutěž v anglickém jazyce Agyslingua - prezenční (krajské) kolo
    Ohlédnutí za Ležáckým veršováním
    Cvrček a Klokánek
    Vánoční jarmark - videoreportáž
  Kariérové poradenství ZDRAVOhrátky info č. 3/2023 - Střední zdravotnická škola Svitavy
    ZDRAVOhrátky info č. 4/2023 - Střední zdravotnická škola Pardubice
    Zpravodaj TECHNOhrátky - Prosinec 2023
06.12. Ředitelna oznamuje Betlém hledá superstar
05.12. Jídelna Naše školní jídelna v RETRO TÝDNU A S MIKULÁŠSKOU VÝZDOBOU
02.12. Akce školy Hravá sobota se báječně vydařila

01/2024

31.01. ŠD ŠD 3
    ŠD 5
  Třídy 9.C
  Ředitelna oznamuje Vernisáž
30.01. ŠD ŠD 7
29.01. Ředitelna oznamuje TISKOVÁ ZPRÁVA Učitel roku 2023
26.01. Ředitelna oznamuje UČITEL PARDUBICKÉHO KRAJE ROKU 2024 - CENA GUSTAVA HABRMANA
25.01. Kariérové poradenství Informace pro výchovné poradce rodiče vycházejících žáků
  EKOškola Mladý zemědělec
    Ptačí hodinka
23.01. Metodik prevence Nápoje Prime - informace pro rodiče a žáky
  Třídy 4.B - 2 příspěvky
    7.B - 2 příspěvky
  Kariérové poradenství TECHNOhrátky Vysoké Mýto
    Naší deváťáci na workshopu o volbě střední školy v CCV Pardubice
    ČT edu: Velký průvodce přijímačkami 2024
  Ředitelna oznamuje Návštěva dětí z MŠ v přístavbě naší školy - jazyková učebna dne 17.1.2024
    Dějepisná olympiáda
    Projekt AdAPPtive
16.01. ŠD ŠD 6 - 4 příspěvky
  Kariérové poradenství Informace ke zrušení schůzky  k vyplňování přihlášky
    Den otevřených dveří na SŠT VYSOKÉ MÝTO
  Ředitelna oznamuje POZVÁNÍ NA VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÝCH SOUTĚŽÍ
    Naše škola získala certifikát Světová škola
  Akce školy Dějepisná olympiáda
14.01. Třídy 4.B - 2 příspěvky
  Metodik prevence Nikotinové sáčky - informace pro žáky
11.01. Kariérové poradenství SCIO - Přijímačky 2024: Rady pro ŽÁKY a rodiče
    NABÍDKA SCIO - Přijímačky 2024: Rady pro výchovné poradce a rodiče
  Akce školy Okresní přebor škol v šachu
  ŠD ŠD 3
    Tvořílek - 4 příspěvky
    ŠD 5 - 7 příspěvků
  Třídy 3.A - 10 příspěvků
09.01. ŠD ŠD 3 - 5 příspěvků
    ŠD 5
  Třídy 3.A - 16 příspěvků
07.01. Kariérové poradenství NOVÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY 
  Třídy 6.B
03.01. Ředitelna oznamuje PŘIPOMENUTÍ KONZULTAČNÍHO ODPOLEDNE 4. LEDNA 2024
  Kariérové poradenství GYMNÁZIUM HLINSKO Termíny přípravných kurzů
    STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ VYSOKÉ MÝTO Den otevřených dveří pátek 5.1.2024 a sobota 6.1.2024
    Gymnázium Skuteč - Den otevřených dveří 13.01.2024
02.01. Ředitelna oznamuje Přehazovaná - video
  Třídy 4.B - 6 příspěvků

02/2024

28.02. Akce školy Olympijský trénink 26.2. 2024
27.02. Třídy 4.B - 4 příspěvky
  ŠD Tvořílek - 4 příspěvky
    ŠD 3 - 4 příspěvky
23.02. ŠK Střípky z činnosti školního klubu
  Akce školy Soutěž Mladý zemědělec / "Razítko" účastníků
  Třídy 9.B
    3.B - 11 příspěvků
12.02. ŠD ŠD 2
    ŠD 4 - 2 příspěvky
    Pravidla odchodu ze ŠD
11.02. ŠD ŠD 2
08.02. Akce školy školní kolo zeměpisné olympiády
06.02. Třídy 7.A
  ŠD ŠD 7
01.02. Třídy 1.A

03/2024

25.03. Třídy 1.A
  Akce školy 

Noc s Andersenem

21.03. Akce školy Veřejná sbírka Srdíčkové dny 2023-2024
  Třídy 1.A 
  ŠD ŠD 2
17.03. ŠD ŠD 3
    ŠD 5 
   Třídy 1.A 
  Kariérové poradenství Trénink na přijímací zkoušky pro žáky 8. tříd – letáky pro rodiče
09.03. Ředitelna oznamuje MŠ Chrast na návštěvě v dílně naší školy
  ŠD ŠD 3
07.03. Akce školy Plakát na velikonoční jarmark
03.03. Metodik prevence Informace o činnosti
  Třídy 1.A
    4.B - 3 příspěvky
  Akce školy Okresní kolo olympiády v Anglickém jazyce

04/2024

29.04. Třídy 6.B
  Akce školy Šachový turnaj 9.5.2024 - propozice
    Projektový den Den Země a zdraví
    Memoriál Josefa Šťulíka v Památníku Ležáky
    Pěvecká soutěž sborů - Zvoneček a Naděje
    McDonald's Cup
    Okresní kolo Vybíjená 2024
  Kariérové poradenství TECHNOhrátky info č. 4 - PSŠ Letohrad
25.04. Akce školy Den Země
23.04. Třídy 9.C
22.04. Metodik prevence Intimní zdraví
    Vzpoura úrazům
  ŠD ŠD5 - 7 příspěvků
    ŠD3 - 4 příspěvky
    Tvořílek - 2 příspěvky
21.04. Třídy 4.B - 4 příspěvky
19.04. Kariérové poradenství TECHNOhrátky info č. 3 - SOU zemědělské Chvaletice
  Školní časopis Jarní vydání
  Ředitelna oznamuje DOPLNĚNÍ DĚTÍ DO  PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY
  Akce školy Projekt Post Bellum
17.04. Ředitelna oznamuje Desatero pro rodiče dětí s odkladem povinné školní docházky
  Akce školy POHÁR VĚDY - POSTUP DO REGIONÁLNÍHO KOLA
12.04. Třídy 6.B
09.04. Ředitelna oznamuje zveřejnění výsledků zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024-2025
07.04. Ředitelna oznamuje NABÍDKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO PŘEDŠKOLÁKY
    Zápis do 1.třídy - informace a poděkování
05.04. Kariérové poradenství TECHNOhrátky info č. 1 - SOŠ a SOU technické Třemošnice
    TECHNOhrátky info č. 2 - SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová
  Ředitelna oznamuje MŠ CHRAST NA NÁVŠTĚVĚ V DÍLNÁCH ZŠ fotogalerie
    Noc s Andersenem - STŘÍPKY Z LETOŠNÍHO ROČNÍKU (a zase za rok - 28. 3. 2025)
    Hravá sobota květen 2024 - plakát
  ŠD ŠD7 - 4 příspěvky
    ŠD2 - 11 příspěvků
  Akce školy školní kolo Matematického Cvrčka a Klokánka
    Turnaje ve stolním tenise
    Fyzikální olympiáda okres
    Matematický klokan
    MLADÝ ZEMĚDĚLEC - REGIONÁLNÍ KOLO
  Třídy 1.A - 2 příspěvky
    9.C
    8.B
  Fotogalerie školy Nástěnky - 3 příspěvky
04.04. Třídy 4.B - 3 příspěvky
     
int(1)

Novinky