Úvod   >   Naše aktivity   >   Krajský akční plán

Krajský akční plán Pardubického kraje

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527 - KA Kariérové poradenství

Implementace KAP Pk (PDF)

Novinky