Naše aktivity > Krajský akční plán

ZŠ Chrast je zapojena do Projektu I-KAP II (31. 05. 21)

Plakat-A3-barva-partneri (PDF)

Publicita_text_web (DOCX)

Krajský akční plán Pardubického kraje

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527 - KA Kariérové poradenství

Implementace KAP Pk (PDF)

int(1)

Novinky