Úvod

Webové odkazy

Aktuality

24.05. ŠJ Jídelní lístek
  Ředitelna oznamuje Pravidla pro vracení peněz a výdej věcí žáků
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 25. - 29. 05. 2020
22.05. Ředitelna oznamuje Pokyny k nástupu dětí do školních skupin od 25.5.2020
20.05. Učivo po dobu uzavření školy Volitelné předměty - informace pro 7.A
19.05. Ředitelna oznamuje Odpověď MPSV na dotaz od ředitelky ZŠ ohledně ošetřovného pro rodiče
18.05. Kariérové poradenství Přijímací zkoušky
  Ředitelna oznamuje Pokyn k vyzvednutí tělocvičného oblečení a dalších věcí ze skříněk ve škole
  Ředitelna oznamuje Mapa úspěšně realizovaných projektů z území MAS SKCH, z.s.
  Ředitelna oznamuje Upřesnění počtu žáků a časů oběda ve školních skupinách od 25.5.2020
  Ředitelna oznamuje Oznámení pro cizí strávníky - ZŠ Chrast - obnovení stravování
17.05. Ředitelna oznamuje Sněhuláci pro Afriku - poděkování
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 18. - 22. 05. 2020
13.05. Zkoumavé čtení Zkoumavé čtení v naší škole
  Ředitelna oznamuje OČR zůstává - schváleno PS ČR
11.05. Ředitelna oznamuje OČR a informace o něm k 11. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Počty skupin a žáků ve školních skupinách k 25. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Přijímací řízení - informace z KÚ Pardubického kraje
10.05. Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 11. - 15. 05. 2020
  Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa č. 5 + 6
07.05. Ředitelna oznamuje VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Ředitelna oznamuje Centrum pro talentovanou mládež - online kurzy
  Ředitelna oznamuje Čestné prohlášení k nástupu do ZŠ
  Ředitelna oznamuje Odkaz na testové úlohy České školní inspekce - příprava na přijímací zkoušky
  Ředitelna oznamuje Odkaz na nejnovější informace, které se týkají OČR
  Ředitelna oznamuje Odkaz na přípravu na přijímací zkoušky
06.05. Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa - další díl
03.05. Ředitelna oznamuje Bude nárok na OČR i po 25.5.2020, pokud dítě nenastoupí do školy?
  Ředitelna oznamuje Zrušení adaptačního kurzu ZAJOCH 2020
02.05. Ředitelna oznamuje Metodika MŠMT k otevírání škol - základní školy
  Ředitelna oznamuje VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021
01.05. Ředitelna oznamuje Muzikoterapie - Videa (OPRAVA)
  Ředitelna oznamuje Návrat žáků do školy - informace známé ke dni 1. 5. 2020
  Ředitelna oznamuje Informace k zaplacenému předplatnému do Východočeského divadla Pardubice
  Informace Učivo na týden 04. - 08. 05. 20 bude průběžně vystaveno ve dnech 01. - 03. 05. 20
  Učivo po dobu uzavření školy Učivo na týden 04. - 08. 05. 2020


Neaktuální aktuality

Vize základní školy

Od začátku nového školního roku spolupracovali žáci, učitelé i rodiče. Společně se zamýšleli nad naší školou. Jaká je, čeho v ní chceme společně dosáhnout, jaké cíle chceme naplňovat. Po měsíci úvah a rozhovorů vznikla VIZE naší školy:

"V naší škole každý najde prostor pro to, co ho zajímá a pro co má talent. Důležitý je pro nás nejen výsledek, ale i cesta k němu..."

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Projekty

Projekty, do nichž je naše škola aktivně zapojena:

Kontakty

adresa školy

telefony

e-maily

jídelna

družina

Základní škola, Chrast, okres Chrudim

U Pošty 5
538 51 Chrast

IČ: 70156778

ISDS: kz6cnjj

ředitelna

469 667 195

608 144 314

sborovna

469 667 354

ředitelka školy

reditelna@skola-chrast.net

hospodářka školy

hospodarka@skola-chrast.net

email

jidelna@skola-chrast.net

telefon

469 667 344

1. oddělení 723 465 830

2. oddělení 777 283 130

3. oddělení 777 668 847

4. oddělení 777 335 816

5. oddělení 777 142 037

Website Accessibility Statement

Návštěvnost webu

Novinky