Úvod

Aktuality

15.09. Ředitelna oznamuje Slavnosti jablek a medu
  Třídní aktuality 9.B
  ŠD 3. oddělení
12.09. Ředitelna oznamuje Nabídka volnočasových aktivit - Kroužky Východní Čechy
  Ředitelna oznamuje Zveřejnění výsledků doplňkových voleb do školské rady za zákonné zástupce
  Kariérové poradenství TECHNOhrátky info č. 10/2019
  Třídní aktuality 6.B
  Třídní aktuality 7.A
  Akce školy Republikové finále OVOV 2019
10.09. Ředitelna oznamuje Seznam kandidátů do Školské rady za zákonné zástupce
  Třídní aktuality 9.A
  Třídní aktuality 6.C
  Dokumenty školy Výroční zpráva 2018/2019
08.09. Ředitelna oznamuje Doplňkové volby do školské rady za zákonné zástupce, společná schůzka SRPŠ a schůzky ve třídách
  Školní knihovna Výpůjční řád, Zaměření činnosti školní knihovny
  Ředitelna oznamuje Co chystáme k výročí Sametové revoluce 1989?
05.09. ŠK Seznam kroužků ŠK - úpravy časů začátků a konců některých kroužků
  Třídní aktuality 1.A - První školní den
03.09. ŠK Seznam kroužků ŠK
  Ředitelna oznamuje Podpora nadání v novém školním roce 
02.09. ŠK Tvořílek
  Kariérové poradenství Testy z českého jazyka a matematiky k přijímacím zkouškám na SŠ
  Nepovinné předměty Nepovinné předměty 
  Kariérové poradenství KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ - VOLBA POVOLÁNÍ 
  Metodik prevence Objednané besedy prevence na školní rok 2019/2020
  Plán školního roku ITINERÁŘ na cestu školním rokem 2019/2020
  Ovoce a zelenina do škol Ovoce a zelenina do škol 
01.09. Ředitelna oznamuje Aktualizace rozvrhů
29.08. Ředitelna oznamuje Rozvrhy tříd
28.08. Ředitelna oznamuje Kroužek florbal
  Ředitelna oznamuje Organizace výuky v 1. školním týdnu 2019/2020
  Ředitelna oznamuje Pokyny pro adaptační kurz Zajoch 2019
  EKOškola Exkurze ekorady
  ŠD
  ŠK
  Akce školy Memoriál Karla Kněze
  Akce školy Mladý chemik - celostátní finále
  Žákovský parlament Summit světových škol
15.08. Budoucí prvňáci Sáček na přezůvky
12.08. Ředitelna oznamuje Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Webové odkazy

Vize základní školy

Od začátku nového školního roku spolupracovali žáci, učitelé i rodiče. Společně se zamýšleli nad naší školou. Jaká je, čeho v ní chceme společně dosáhnout, jaké cíle chceme naplňovat. Po měsíci úvah a rozhovorů vznikla VIZE naší školy:

"V naší škole každý najde prostor pro to, co ho zajímá a pro co má talent. Důležitý je pro nás nejen výsledek, ale i cesta k němu..."

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Projekty

Projekty, do nichž je naše škola aktivně zapojena:

Kontakty

adresa školy

telefony

e-maily

jídelna

družina

Základní škola, Chrast, okres Chrudim

U Pošty 5
538 51 Chrast

IČ: 70156778

ISDS: kz6cnjj

ředitelna

469 667 195

608 144 314

sborovna

469 667 354

ředitelka školy

reditelna@skola-chrast.net

hospodářka školy

hospodarka@skola-chrast.net

email

jidelna@skola-chrast.net

telefon

469 667 344

1. oddělení 723 465 830

2. oddělení 777 283 130

3. oddělení 777 668 847

4. oddělení 777 335 816

5. oddělení 777 142 037

Návštěvnost webu

Novinky