Úvod   >   Naše aktivity   >   SCIO

testování SCIO - 4. ročník (17. 04. 19')

V naší škole již je tradicí, že se zajímáme ve 4. ročníku o úroveň čtenářské gramotnosti žáků. Toto jsou naše letošní výsledky. Některé děti byly v době testování nemocné, ještě si mohou testy udělat. Analytickou zprávu o jednotlivých výkonech žáků mají k dispozici paní učitelky a budou s ní dál pracovat při plánování rozvíjení čtenářské gramotnosti. Děkuji všem žákům za vzorný přístup k testování a přeji jim radost ze čtení.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Výsledky testování (pdf)

SCIO

Souhrnné výsledky Mapa školy - Scio dotazník

Souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy SCIO, které naše škola realizuje 1x za 3 roky uvádíme v grafech a tabulkách. Podrobnější výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně ZŠ Chrast spolu s analýzou a popisem, který Vám rada poskytnu. Zaměstnanci školy se jimi budou zabývat při tvorbě vlastního hodnocení školy jako podkladu pro výroční zprávu školy a při plánování dalšího rozvoje školy pro období 2019 - 2024. Děkuji všem zákonným zástupcům žáků i žákům školy za zodpovědné vyplnění dotazníků.

05_scio_mapa_skoly_souhrn_s-1 05_scio_mapa_skoly_souhrn_s-2

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Archiv testování

SCIO + CERMAT

SCIO: školní roky 2008/2009 - 2017/2018; Cermat: 2005-2007;

Novinky