Úvod   >   Naše aktivity   >   SRPŠ

2018/2019

Zápisy ze schůzek SRPŠ

Zápis - 20. 09. 2018 (pdf)

2017/2018

Poděkování od rodiny Schináglových

V závěru roku mne velice potěšil milý děkovný dopis od Schináglových, jejichž dceři Klárce a celé rodině ulehčuje život nový elektrický vozík. Díky paní Mgr. Soně Holubové, která věnovala výtěžek ze vstupného na svou přednášku SRPŠ, jsme také mohli na nákup nového vozíku přispět.

12_img276

Děkuji paní Holubové a všem zástupcům SRPŠ, kteří byli pro.

Petra Dušková - předseda SRPŠ

 

Přednáška Mgr. Soni Holubové

Prednaska

Zápisy ze schůzek SRPŠ

zápis č. 6 z 21. 09. 2017 (PDF)

zápis č. 7 z 26. 06. 2018 (PDF)

příloha k zápisu č. 7 ze schůzky SRPŠ (PDF)

Novinky