Úvod   >   Základní škola   >   Zaměstnanci školy

pedagogičtí pracovníci

Titul Příjmení Jméno Funkce Třídnictví Rozvrh Mail Podpora
výuky
Mgr. Budínská Lenka ředitelka školy
výchovná poradkyně - kariérové poradenství

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Dvořáková Dana zástupkyně pro I. stupeň

2.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Kmošková Radka zástupkyně pro II. stupeň

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Broďáková Bronislava učitelka
vedoucí redakční rady školního časopisu

9.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Celnarová Ivana učitelka, metodik prevence pro I. st.,
koordinátor žákovského parlamentu

4.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Dostálová Kateřina učitelka
koordinátorka EKORADY

7.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Fišerová Ludmila učitelka

1.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Floriánová Pavla učitelka

6.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Bc. Grassinger Tomáš učitel
koordinátor EKORADY

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

MgA. Holomková Irena učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele - - - - -
  Chaloupková Alena učitelka

3.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Jáchymová Věra učitelka

4.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Kloudová Eva učitelka,
výchovná poradkyně - výchovné poradenství

8.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Kodešová Marie učitelka
vedoucí školních pěveckých sborů

5.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Kolářová Lucie učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

  Kykalová Lenka učitelka

5.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Malinská Kateřina učitelka
vedoucí školních pěveckých sborů

3.B

Rozvrh učitele email učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Matrasová Vendula učitelka

---

Rozvrh učitele email učitele  
Mgr. Modráčková Zdeňka učitelka,
správce knihovny

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Novák Jan učitel

7.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Nováková Barbora učitelka

6.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Pelikánová Ludmila učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Svobodová Jana učitelka
metodik prevence pro II. stupeň

8.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Šumpíková Miroslava učitelka

5.C

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Veletová Zuzana učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

  Volfová Dagmar učitelka

2.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Zástěrová Lucie učitelka
vyučující předmětů speciálně pedagogické péče

1.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Zemanová Jana učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Žejdlíková Zdeňka učitelka,
dopravní výchova, zdravotní výchova

9.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr.
Eva Vařejčková speciální pedagog        
Mgr. Martina Pilařová speciální pedagog, muzikoterapie        
Mgr. Dana Marková logoped        

asistenti

Příjmení Jméno

zařazení

e-mail

Dušková Petra asistentka pedagoga duskova.petra@skola-chrast.net
Fišmanová Martina asistentka pedagoga fismanova.martina@skola-chrast.net
Freibergová Jaroslava asistentka pedagoga freibergova.jaroslava@skola-chrast.net
Holubová Kamila asistentka pedagoga holubova.kamila@skola-chrast.net
Jelínková Renata asistentka pedagoga jelinkova.renata@skola-chrast.net
Kastnerová Petra asistentka pedagoga kastnerova.petra@skola-chrast.net
Klváčková Šárka asistentka pedagoga klvackova.sarka@skola-chrast.net
Kratochvílová Eva asistentka pedagoga kratochvilova.eva@skola-chrast.net
Kusá Lenka asistentka pedagoga kusa.lenka@skola-chrast.net
Laubová Lenka asistentka pedagoga laubova.lenka@skola-chrast.net
Letáčková Veronika
asistentka pedagoga letackova.veronika@skola-chrast.net
Lichtenbergová Zdena asistentka pedagoga lichtenbergova.zdena@skola-chrast.net
Macáková Monika asistentka pedagoga macakova.monika@skola-chrast.net
Nedvídková-Jonášová Monika asistentka pedagoga  nedvidkova.monika@skola-chrast.net
Šubrtová Lenka asistentka pedagoga subrtova.lenka@skola-chrast.net
Šumpíková Jana asistentka pedagoga sumpikova.jana@skola-chrast.net
Vítová Jana asistentka pedagoga vitova.jana@skola-chrast.net
Volf Petr asistent pedagoga volf.petr@skola-chrast.net
Volfová Věra asistentka pedagoga volfova.vera@skola-chrast.net
Zamazalová Ivana asistentka pedagoga zamazalova.ivana@skola-chrast.net
     
Jelínková Renata školní asistentka jelinkova.renata@skola-chrast.net 

školní družina & školní klub

Příjmení Jméno

zařazení

Mail

Petra Dušková, DiS. ved. vychovatelka e-mail učitele
Leona Tesařová vychovatelka ŠD e-mail učitele
Hana Pátková vychovatelka ŠD e-mail učitele
Jaroslava Freibergová vychovatelka ŠD e-mail učitele
Martina Sedláčková vychovatelka ŠD e-mail učitele
Martina Lacmanová vychovatelka ŠK e-mail učitele

provozní zaměstnanci

Příjmení Jméno

zařazení

e-mail

Šulc Petr školník  
Řezníčková Věra uklízečka  
Veverková Martina uklízečka  
Štursová Věra uklízečka  
Žáková Jarmila uklízečka  
Moravčíková Hana vedoucí školní jídelny moravcikova.hana@skola-chrast.net
Klusoň Milan hlavní kuchař  
Brychnáčová Lenka kuchařka  
Černá Ivana kuchařka  
Durdilová Iveta kuchařka  
Markéta Pilařová kuchařka  

Novinky