Úvod   >   Základní škola   >   Zaměstnanci školy

pedagogičtí pracovníci

Titul Příjmení Jméno Funkce Třídnictví Rozvrh Mail Podpora
výuky
Mgr. Budínská Lenka ředitelka školy
výchovná poradkyně - kariérové poradenství

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Dvořáková Dana zástupkyně pro I. stupeň

3.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Kmošková Radka zástupkyně pro II. stupeň

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Broďáková Bronislava učitelka
vedoucí redakční rady školního časopisu

6.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Celnarová Ivana učitelka, metodik prevence pro I. st.,
koordinátor žákovského parlamentu

5.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Dostálová Kateřina učitelka
koordinátorka EKORADY

8.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Fišerová Ludmila učitelka

2.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Floriánová Pavla učitelka

7.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Bc. Grassinger Tomáš učitel
koordinátor EKORADY

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

  Chaloupková Alena učitelka

4.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

DiS. Jandík Petr učitel ---      
Mgr. Kloudová Eva učitelka,
výchovná poradkyně - výchovné poradenství

9.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Kodešová Marie učitelka
vedoucí školních pěveckých sborů

1.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Kolářová Lucie učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

  Kykalová Lenka učitelka

5.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Malinská Kateřina učitelka
vedoucí školních pěveckých sborů

4.B

Rozvrh učitele email učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Matrasová Vendula učitelka

---

Rozvrh učitele email učitele  
Mgr. Modráčková Zdeňka učitelka,
správce knihovny

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Netolická Šárka učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Novák Jan učitel

8.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Nováková Barbora učitelka

7.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Pelikánová Ludmila učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Petružálková Jana učitelka

---

 Rozvrh učitele e-mail učitele  
Mgr. Svobodová Jana učitelka
metodik prevence pro II. stupeň

9.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Šumpíková Miroslava učitelka

1.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Veletová Zuzana učitelka

6.C

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

  Volfová Dagmar učitelka
koordinátorka EKORADY

3.B

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Zástěrová Lucie učitelka
vyučující předmětů speciálně pedagogické péče

2.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Zemanová Jana učitelka

---

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

Mgr. Žejdlíková Zdeňka učitelka,
dopravní výchova, zdravotní výchova

6.A

Rozvrh učitele e-mail učitele

podpora výuky učitele

 
Mgr . Marková Dana speciální pedagog
logoped
       
Mgr. Pilařová Martina speciální pedagog
muzikoterapie
       

asistenti

Příjmení Jméno

zařazení

e-mail

Jelínková Renata školní asistentka jelinkova.renata@skola-chrast.net
Fišmanová Martina asistentka pedagoga fismanova.martina@skola-chrast.net
Holubová Kamila asistentka pedagoga holubova.kamila@skola-chrast.net
Hrouzková Tereza asistentka pedagoga  
Kastnerová Petra asistentka pedagoga kastnerova.petra@skola-chrast.net
Klváčková Šárka asistentka pedagoga klvackova.sarka@skola-chrast.net
Kmošek Rostislav asistent pedagoga  
Kusá Lenka asistentka pedagoga kusa.lenka@skola-chrast.net
Laubová Lenka asistentka pedagoga laubova.lenka@skola-chrast.net
Letáčková Veronika
asistentka pedagoga letackova.veronika@skola-chrast.net
Lichtenbergová Zdena asistentka pedagoga lichtenbergova.zdena@skola-chrast.net
Nedvídková-Jonášová Monika asistentka pedagoga  nedvidkova.monika@skola-chrast.net
Šubrtová Lenka asistentka pedagoga subrtova.lenka@skola-chrast.net
Šumpíková Jana asistentka pedagoga sumpikova.jana@skola-chrast.net
Vítová Jana asistentka pedagoga vitova.jana@skola-chrast.net
Vohradníková Kateřina asistentka pedagoga  
Volf Petr asistent pedagoga volf.petr@skola-chrast.net
Volfová Věra asistentka pedagoga volfova.vera@skola-chrast.net
Zamazalová Ivana asistentka pedagoga zamazalova.ivana@skola-chrast.net

školní družina & školní klub

Příjmení Jméno Zařazení e-mail
Petra Dušková, DiS. ved. vychovatelka e-mail učitele
Leona Tesařová vychovatelka ŠD e-mail učitele
Hana Pátková vychovatelka ŠD e-mail učitele
Jaroslava Freibergová vychovatelka ŠD e-mail učitele
Martina Sedláčková vychovatelka ŠD e-mail učitele
Martina Lacmanová vychovatelka ŠK e-mail učitele

provozní zaměstnanci

Příjmení Jméno Zařazení
Veverka Rudolf
školník
Řezníčková Věra uklízečka
Veverková Martina uklízečka
Štursová Věra uklízečka
Žáková Jarmila uklízečka
   
Moravčíková Hana vedoucí školní jídelny
Klusoň Milan hlavní kuchař
Brychnáčová Lenka kuchařka
Černá Ivana kuchařka
Durdilová Iveta kuchařka
Markéta Pilařová kuchařka

Novinky