Úvod   >   Základní škola   >   Dokumenty ZŠ

Dokumentace

Dokumenty zš

1 Program ŠPP 2018/2019 Dokument (pdf)
2 Program ŠPP 2017/2018 Dokument (pdf)
3 Koncepce rozvoje školy na období 2013 - 2018 Dokument (pdf)
4 Dodatek č. 1 ke školnímu řádu (platnost od 01. 09. 2017) Dokument (pdf)
5 Výroční zpráva 2016/2017 Dokument (pdf)
6 Výroční zpráva 2017/2018 Dokument (pdf)
7 Školní řád Dokument (pdf)
8 Zřizovací listina školy Dokument (pdf)
9 Směrnice pro postup k prevenci, odhalování a řešení šikany 2018 - 2023 Dokument (pdf)
10 Dlouhodobý plán školní preventivní strategie Dokument (pdf)
11 Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků Dokument (pdf)
12 Dodatek č. 2 ke školnímu řádu (platnost ok 25. 05. 2018) Dokument (pdf)
13 Dlouhodobý plan primární prevence od 2018/19 do 2022/23 Dokument (pdf)
14 Preventivní plán 2018/2019 Dokument (pdf)
15 Výpůjční řád školní knihovny Dokument (pdf)
16 Dodatek č.1 k Programu ŠPP 2018-2019 Dokument (pdf)
17 Koncepce rozvoje školy na období 2019-2024 Dokument (pdf)

Ke stažení

1 Žádost o přestup žáka z jiné školy Dokument (pdf)

Novinky