Úvod   >   Základní škola   >   Dokumenty ZŠ

Dokumentace

Dokumenty zš

Koncepce rozvoje školy na období 2019 - 2024 Dokument (pdf)
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu (platnost od 01. 09. 2017) Dokument (pdf)
Školní řád Dokument (pdf)
Zřizovací listina školy Dokument (pdf)
Směrnice pro postup k prevenci, odhalování a řešení šikany 2018 - 2023 Dokument (pdf)
Dlouhodobý plán školní preventivní strategie Dokument (pdf)
Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků Dokument (pdf)
Dodatek č. 2 ke školnímu řádu (platnost ok 25. 05. 2018) Dokument (pdf)
Dlouhodobý plan primární prevence od 2018/2019 do 2022/2023 Dokument (pdf)
Výroční zpráva 2018/2019 Dokument (pdf)

Ke stažení

Žádost o přestup žáka z jiné školy Dokument (pdf)

Novinky