Úvod   >   Zápis do 1. třídy

Další upřesňující informace k zápisu do 1. třídy (05. 04. 20)

Vážení zákonní zástupci,
abych Vám co nejvíce ulehčila situaci při zápisu do 1. třídy (zejména Vám, kteří nemáte možnost vytisknout si žádosti a zápisní list), v pondělí po 10. hodině dopoledne umístím na okno u sportovní haly v areálu školy krabici, kde budou v jednotlivých složkách všechny 3 potřebné formuláře.

Můžete si je tam vzít, doma v klidu vyplnit a poslat do školy poštou. Není tedy potřeba se přihlašovat na osobní zápis, pokud to pro Vás není nezbytně nutné.

Věřím, že všechno zvládneme společně, pokud bude potřeba, žádosti doplníme a opravíme, nemusíte mít obavy.

Přeji všem pevné zdraví a pokojné dny,

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka ZŠ Chrast

Pokyny k zápisu do 1. třídy (01. 04. 20)

Zápis do 1. třídy v Základní škole, Chrast, okres Chrudim

Vážení zákonní zástupci,
vývoj situace s COVID – 19 vyžaduje aktualizování některých dříve vydaných pokynů a informací. Věnujte, prosím, pozornost novým informacím k zápisu do 1. třídy:

Kde získat Žádost o přijetí, Zápisní list?

Žádost o přijetí a Zápisní list jsou umístěny na webu naší školy (www.skola-chrast.net) – tlačítko ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Formuláře si stáhněte, vytiskněte, vyplňte a podepište.

Jak odeslat dokumenty do školy?

1. Datovou schránkou, pokud ji máte. ID datové schránky školy je kz6cnjj
2. Opatřené elektronickým podpisem a poslané e-mailem na budinska.l@seznam.cz
3. Podepsané ručně, naskenované, poslané e-mailem na budinska.l@seznam.cz
4. Podepsané ručně a poslané poštou na adresu Základní škola, Chrast, okres Chrudim,
U Pošty 5, 538 51, Chrast (obálku označte slovem „ZÁPIS“)
5. Podepsané ručně a vhozené do poštovní schránky na plotě školy (obálku označte slovem „ZÁPIS“) – NENÍ ZÁRUKA, ŽE BUDE BEZPEČNĚ DORUČENO

PROSÍM, POKUD BUDETE POSÍLAT FORMULÁŘE DÁLKOVÝM ZPŮSOBEM, ULOŽTE DOMA PEČLIVĚ ORIGINÁLY, PŘEDÁTE JE VE ŠKOLE NEJPOZDĚJI V DEN NÁSTUPU VAŠEHO DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY.

6. Osobní jednání ve škole. Je spuštěn rezervační systém https://skola-chrast.reservando.cz/. Odkaz i na webových stránkách školy. Pokud se situace nezmění, dnem zápisu je vyhlášena sobota 25. 4. 2020 od 8.00 do 15.00. V tento den mohou do školy přijít ti z vás, kteří si nemohou vytisknout žádosti a zápisní list nebo žádost o odklad doma a poslat je do školy některým z výše uvedených způsobů. Vaše fyzická návštěva školy TEDY NENÍ NUTNÁ, pokud vše zašlete dálkovým způsobem.

ŘEDITELKA ŠKOLY VÁM OBRATEM ODEŠLE NEBO OSOBNĚ PŘEDÁ REGISTRAČNÍ ČÍSLO, POD KTERÝM DNE 2. 5. 2020 NALEZNETE NA WEBU ŠKOLY INFORMACI O PŘIJETÍ VAŠEHO DÍTĚTE NEBO O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VAŠEMU DÍTĚTI.

Jak postupovat v případě, že chcete pro své dítě odklad povinné školní docházky?

Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky najdete na webu školy. Stáhněte si jej, vytiskněte, vyplňte a podepište. Postup odeslání je stejný, jako v případě žádosti o přijetí do školy.  
POZOR!!!
1. Pokud již máte obě doporučení k odkladu (PPP, lékař), vyplňte pouze Žádost o odklad, přiložte obě doporučení a pošlete. Bude vydáno pouze Rozhodnutí o povolení odkladu.
2. Pokud nemáte obě doporučení, nic se neděje. Pošlete Žádost o přijetí a Žádost o odklad. Vaše dítě bude přijato ke školní docházce, zaevidujeme zároveň Vaši žádost o odklad. Ředitelka školy přeruší správní řízení až do okamžiku, než doručíte do školy obě potřebná doporučení. Lhůta na přerušení správního řízení je stanovena v souladu s MŠMT do 20. 8. 2020.

Mgr. Lenka Budínská,
ředitelka ZŠ

Informace k předpokládané změně termínu zápisu do 1. ročníku (30. 03. 20)

Vážení zákonní zástupci našich budoucích prvňáčků,
termín zápisu v sobotu 4. 4. 2020 se ruší. Zápis by proběhl dle plánu v tento den pouze v případě, že by byla zrušena veškerá omezení novým opatřením Vlády ČR.  Sledujte, prosím, web Základní školy, Chrast, okres Chrudim a Města Chrast - vše se může změnit - i níže uvedené informace...

Zákonní zástupci mají možnost vytisknout si z webových stránek Základní školy, Chrast, okres Chrudim a Města Chrast Žádost o přijetí a Zápisní list. Vyplněné žádosti a zápisní listy mohou posílat prostřednictvím České pošty na adresu školy, žádosti mohou zaslat rovněž mailem (reditelna@skola-chrast.net). Ředitelka školy bude tyto žádosti evidovat. Urychlí nám to situaci při zápisu, jehož nový termín je stanoven na sobotu 25. 4. 2020. V tento den již budeme moci zkontrolovat údaje v žádosti a zápisním listu podle občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte. Bude Vám předáno registrační číslo a další postup již bude stejný jako v minulých letech. Pokud to bude možné, rádi Vás přivítáme u zápisu i s Vašimi dětmi.

Dále je na webu školy zveřejněna Žádost o odklad povinné školní docházky, kterou mohou zákonní zástupci  zaslat spolu s dvěma potřebnými doklady (Doporučení Pedagogicko-psychologické poradny, Doporučení dětského lékaře) již v době od 1. 4. 2020 do 23. 4. 2020 Českou poštou na adresu: Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51, Chrast, nebo přinést do školy v den předpokládaného zápisu 25. 4. 2020. V tom případě dítě k zápisu nepřichází, ředitelka školy vydá Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Pokud zákonní zástupci nebudou mít v den zápisu 25. 4. 2020 dva potřebné doklady a uvažují o odkladu, přijdou dítě zapsat do školy - vyplní Žádost o přijetí i Zápisní list  (s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte - dítě nemusí být fyzicky přítomno) a vyzvednou si Žádost o odklad. Dostanou informaci o prodloužení lhůty na dodání potřebných dokladů k odkladu.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pevné zdraví.
Mgr. Lenka Budínská

Zapisní list (docx)

Žádost o přijetí (docx)

Žádost o odklad (docx)

Novinky