Úvod   >   Družina

rozcestnik školní družina

Společné informace ze ŠD

Sběr

Sbírají se kaštany a pomerančová kůra. Je možné už nosit.

Návštěva muzea o dni ředitelského volna

14. září bylo paní ředitelkou školy vyhlášeno ředitelské volno z důvodu školení pedagogického sboru. Někteří zůstali doma a někteří přišli za námi do družiny a klubu. Pro zpestření dne jsme si pro žáky připravili návštěvu místního muzea. Tímto bych chtěla poděkovat paní Bc. Simoně Divilové Zobačové za přívětivé přivítání.

Img_20180914_093017 Img_20180914_093554 Img_20180914_094338 Img_20180914_100517 Img_20180914_100725 Img_20180914_102019 Img_20180914_102233

Novinky