Úvod   >   Základní škola   >   Výchovné poradenství   >   Kariérové poradenství 2020/2021

Volba střední školy - OU Chroustovice-materiály pro propagaci (08. 10. 20)

Vážení rodiče vycházejících žáků,

vzhledem k tomu, že z důvodu problematické epidemiologické situace se ruší většina náborových akcí a především burz středních škol, zasíláme Vám některé naše propagační materiály, krátké video a pozvánku na rozšířenou nabídku dní otevřených dveří.

Výše popsané akce byly pro nás stěžejní při získávání žáků do řemeslných oborů.

Připomínám pouze jednu důležitou skutečnost, kterou přinesl inkluzivní přístup ke vzdělávání v posledních letech a která se pro nás stala velkou výhodou. Naše E obory již nejsou pouze pro žáky s doporučením z PPP, či SPC. V současnosti větší polovinu našich žáků tvoří absolventi základních škol, kteří zrovna sice nepatří do skupiny studijních typů, ale svými dobrými, či dostatečnými výsledky, jsou ideálními kandidáty pro naše obory vzdělání. Tito jsou umístěni do běžných tříd, odborný výcvik realizují často přímo na firmách a obecné úlevy v teoretické výuce jsou pro ně velkým motivačním faktorem při výběru středního vzdělávání.

V odkazu níže naleznete některé naše propagační materiály.

https://chroustovicecz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jbalek_chroustovice_cz/Em3BTnfsChZNveeplgx1NlEB95KjEtRtokWHzidIw1ES-Q?e=CkKtTA

                                                                                                              Ing. Bc. Jaroslav Bálek

                                                                                              ředitel Odborného učiliště Chroustovice


--
Ing. Bc. Jaroslav Bálek
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
mob. 603 100 053
www.chroustovice.cz

« zpět

Novinky