Úvod   >   Základní škola   >   Výchovné poradenství   >   Kariérové poradenství 2020/2021

Jak na přijímačky - dobré odkazy (23. 11. 20)

ODKAZ NA PŘIJÍMAČKY BEZ OBAV - MŠMT

Odkaz na soubor videí z oficiálního kanálu MŠMT nazvaných "příjímačky bez obav".

Věřím, že tuto pomoc ocení i mnoho z vás, našich deváťáků.

https://www.youtube.com/playli...

JAK NA PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMAČKY?

1. Seznámit se s požadavkytzn. vyzkoušet několik cvičných testů, aby deváťák zjistil, co vše testy obsahují a měl představu, co ho čeká. 

Přijímačkové testy obsahují velmi podobné typy úloh, takže pokud vyzkoušíte několik testů z minulých let, budete mít velmi reálnou představu toho, co se u přijímaček nejspíš objeví. Podle výsledků těchto testů je pak dobré si úlohy rozdělit do čtyř skupin.

2. Tohle mi jde - na základě vypracování několika cvičných/ukázkových testů zjistím, které úlohy jsou pro mne snadné a jdou mi. Tomuto typu úloh se pak budu věnovat jen cvičně, čas od času, abych se ujistil, že jsem v nich stále dobrý.

3. Tohle mi jde, ale přesto mám chybu – existují typy úloh, které mi připadají snadné, znám správnou odpověď nebo postup, ale při vyhodnocení testu najednou zjistím, že jsem odpověděl špatně.  Nejspíš jsem byl nepozorný, někde jsem udělal početní chybu nebo jsem si špatně přečetl zadání a odpovídal na něco jiného, než jsem měl… 

Tady je potřeba se jen více soustředit, být pozornější, otázku si raději dvakrát přečíst (to platí pro všechny typy úloh !) a velmi pozorně pak vyplnit odpověď. Je škoda přijít o drahocenné body jen díky zbrklosti nebo nepozornosti. Tyto úlohy je dobré pravidelně procvičovat, abych zjistil, že mám svoji pozornost i vědomosti pod kontrolou, ale není potřeba u nich trávit moc času.

4. Tohle mi jakž takž jde, ale zabere mi to hodně času – u těchto úloh a úkolů je fajn, že vím, jak na ně, jen jsou pro mne těžké a zabírají mi hodně času. Tady budu muset dát největší důraz na jejich procvičování, abych se ke správnému výsledku či odpovědi dostal rychleji. 

Dobrá zpráva je, že pravidelným a soustavným procvičováním se rychlost bude zlepšovat, když ne u všech úloh, tak alespoň u části. A na tom je dobré pravidelně pracovat.

5. Tohle mi vůbec nejde - mohu narazit i na úlohy, se kterými si po přečtení zadání vůbec nevím rady. Ty budou potřebovat nejvíce času, protože bude potřeba jim nejdříve porozumět, a teprve potom přejít k procvičování. Tyto úlohy a cvičení si rozdělím podle jednotlivých „témat“ nebo do „tematických skupin“ a rozplánuji si, jakým způsobem se jim budu věnovat. 

Kdo mi pomůže s pochopením? Kdo mi dokáže úlohu logicky vysvětli tak, abych ji pochopil a věděl si s ní rady? Rodiče? Kamarád? Učitel? Lektor? Strejda? …? Najdu někoho, kdo mi tento typ úloh vysvětlí tak, abych ho pochopil a mohl ho začít samostatně procvičovat. Abych u odpovědí nehádal, ale věděl, jakou logiku úloha má a jaký je postup při jejím řešení a odpovídání.

6. Chce to systém a časový plán - lépe se bude učit tomu, kdo si učení rozvrhne do menších celků a předem si naplánuje, jaké učební materiály k jejich zvládnutí využije.  Vytvořený studijní plán je pak dobré dodržovat, jinak se dostanu do skluzu a zbytečně mne to může znervóznit.

7. Chce to pravidelnost a soustavnost - učení a procvičování je lepší se věnovat pravidelně a soustavně po kratší časové úseky, než si naplánovat třeba dva tříhodinové bloky za týden. To je zkrátka fakt.

8. U cvičných testů si neprocházím úlohy s řešením jako první  nejdříve si je zkusím vyřešit sám a teprve potom se podívám, jaký je postup nebo správná odpověď (řešení). Mám tak větší šanci se něco naučit a hlavně si to zapamatovat.

Možná se ptáte, kde vzít zadání cvičných testů - existují různé tištěné sbírky, ale i na internetu je testů celá řada. Jeden takový ODKAZ NA ON-LINE TESTY ZDARMA je zde

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

 "Jak se připravit na přijímací zkoušky"

Ještě několik dalších rad ke zdárné přípravě na jednotné přijímací zkoušky si můžete přečíst v blogu na stránkách vzdělávací agentury Tutor. 

https://www.tutor.cz/blog/jak-...

« zpět

Novinky