Úvod   >   Základní škola   >   Výchovné poradenství   >   Kariérové poradenství 2020/2021

TECHNOhrátky info č. 5/2020 (18. 10. 20)

Na základě zhoršující se epidemiologické situace v České republice v souvislosti s šířící se nákazou nemoci Covid-19 a v návaznosti na platná nařízení vydaná Ministerstvem zdravotnictví a hygienickou službou rozhodl ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje o přerušení letošního ročníku projektu TECHNOhrátky.

Abychom však žáky neošidili o potřebné informace sloužící k výběru budoucího povolání, dovolujeme si Vám zaslat letošní páté číslo speciálních novin TECHNOhrátky info věnované Odbornému učilišti Chroustovice.

Věříme, že Vás přiložené informace zaujmou.

Další připravované bulletiny zbývajících deset středních škol Vám budeme průběžně posílat. Prosíme Vás, o předání těchto bulletinů svým žákům vyvěšením na webové stránky školy, zasíláním bulletinů přímo do e-mailů žáků či jiným, pro Vás vhodným způsobem.   

Děkujeme za spolupráci.

 

S pozdravem,

Helena Bártlová

Manažerka projektu TECHNOhrátky

 

tel.: +420 777 771 081

e-mail: bartlova@klickevzdelani.cz

www.klickevzdelani.cz/technohratky

 

Technohratky-info_ou_chroustovice_2020 (PDF)

Volba povolání SŠZS jinak (18. 10. 20)

Letos se nikdo nemůže dostavit na klasickou Přehlídku středních škol a informovat o podmínkách studia na škole. Máme pro naše deváťáky ale připravenou náhradní variantu.

1. on- line burza středních škol : 20.10, 6.11., a 20.11. přes Teams viz odkaz https://burzaskol.online/
2. Soukromá prohlídka naší školy- viz. rezervační systém na našich web stránkách:https://szs.chrudim.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri
Mohli bychom Vás poprosit o propagaci informací mezi případné zájemce o studium oboru Praktická sestra. 
Kontakt:

Mgr. Jana Zemanová zástupce ředitele pro VVP, koordinátorka propagace školy
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Dny otevřených dveří:
pátek 27. 11. 2020 od 13–18 hod.
sobota 28. 11. 2020 od 9–13 hod.
úterý 2. 2. 2021 od 12–17 hod.

Volba střední školy - OU Chroustovice-materiály pro propagaci (08. 10. 20)

Vážení rodiče vycházejících žáků,

vzhledem k tomu, že z důvodu problematické epidemiologické situace se ruší většina náborových akcí a především burz středních škol, zasíláme Vám některé naše propagační materiály, krátké video a pozvánku na rozšířenou nabídku dní otevřených dveří.

Výše popsané akce byly pro nás stěžejní při získávání žáků do řemeslných oborů.

Připomínám pouze jednu důležitou skutečnost, kterou přinesl inkluzivní přístup ke vzdělávání v posledních letech a která se pro nás stala velkou výhodou. Naše E obory již nejsou pouze pro žáky s doporučením z PPP, či SPC. V současnosti větší polovinu našich žáků tvoří absolventi základních škol, kteří zrovna sice nepatří do skupiny studijních typů, ale svými dobrými, či dostatečnými výsledky, jsou ideálními kandidáty pro naše obory vzdělání. Tito jsou umístěni do běžných tříd, odborný výcvik realizují často přímo na firmách a obecné úlevy v teoretické výuce jsou pro ně velkým motivačním faktorem při výběru středního vzdělávání.

V odkazu níže naleznete některé naše propagační materiály.

https://chroustovicecz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jbalek_chroustovice_cz/Em3BTnfsChZNveeplgx1NlEB95KjEtRtokWHzidIw1ES-Q?e=CkKtTA

                                                                                                              Ing. Bc. Jaroslav Bálek

                                                                                              ředitel Odborného učiliště Chroustovice


--
Ing. Bc. Jaroslav Bálek
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1
mob. 603 100 053
www.chroustovice.cz

Informace pro vycházející žáky - výstavy středních škol on-line (08. 10. 20)

Vážení rodiče,

z pověření vedoucího odboru školství KÚ Pardubického kraje se na Vás obracím s touto informací:

Vzhledem k epidemiologické situaci byly zrušeny prezentační přehlídky středních škol.  

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje připravila za zrušené přehlídky škol náhradní on-line řešení.

Přehlídky středních škol proběhnou prostřednictvím on-line schůzek na portálu BurzaŠkol.Online  (https://burzaskol.online), a to v termínech

    ·         15. 10. 2020 – Česká Třebová,
    ·         20. 10. 2020 – Chrudim,
    ·         20. 10. 2020 – Svitavy,
    ·         6. 11. 2020 – Pardubice,
    ·         20. 11. 2020 – Pardubice (KHK).

Ke každé výstavě jsou zaregistrovány střední školy s odkazem na on-line schůzku, prostřednictvím které budou zástupci škol připraveni od 8:00–12:00 a 18:00–21:00 hodin odpovídat na dotazy Vašich žáků. Dopolední termín je určen pro připojení žáků přímo ze základních škol, večerní termín pro připojení žáků i s rodiči z domácího prostředí.

Děkuji Vám za spolupráci, Mgr. Lenka Budínská, kariérové poradenství, ředitelka školy

Pro zájemce o volbu střední školy a volbu povolání (01. 10. 20)

https://smartee.cz/vyber-stredni-skoly-kratky-videokurz

Informace pro vycházející žáky - termíny přijímacích zkoušek 2021 (23. 09. 20)

2020 - Sdělení o termínech (PDF)

Novinky