Základní škola > Volitelné předměty

Volitelné předměty + Pracovní činnosti (09. 09. 21)

6. ROČNÍK

Pč - Provoz a údržba domácnosti
Pč - Design a konstruování

7. ROČNÍK

Pč - Příprava pokrmů
Pč - Práce s laboratorní technikou

Volitelné předměty
Sportovní hry
Dílny
Ekologické praktikum
Konverzace v AJ

8. ROČNÍK

Svět práce

Volitelné předměty

Sportovní hry

Dílny

Laboratorní práce
Informatika
Konverzace v AJ

9. ROČNÍK

Svět práce

Volitelné předměty

Konverzace v AJ
Dílny
Sportovní hry
Elektronika

int(1)

Novinky