Úvod   >   Základní škola   >   Volitelné předměty

Volitelné předměty a pracovní činnosti (29. 09. 20)

6. ročník > Pracovní činnosti

Provoz a údržba domácnosti
Design a konstruování

7. ročník > Pracovní činnosti

Příprava pokrmů
Práce s laboratorní technikou
Sportovní hry
e – Twinning
Dílny
Ekologické praktikum,
Práce na PC

8. ročník > Pracovní činnosti

Svět práce
Dílny
Ruský jazyk
Informatika
Konverzace v AJ

9. ročník > Pracovní činnosti

Svět práce
Konverzace v AJ
Ekologické praktikum
Sportovní hry
Elektronika
Práce na PC
Příprava pokrmů

Novinky