Základní škola > Ředitelna oznamuje 23'/24'

Volby do školské rady - 21.06.24

Volby do školské rady - připomínka

12. 07. 2024 končí tříleté volební období školské rady při Základní škole, Chrast, okres Chrudim, a tedy proběhnou nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy, tj. Radou Města Chrast je školská rada šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a na základě čl. 7 Volebního řádu školské rady při Základní škole, Chrast, okres Chrudim Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků.

K podávání návrhů využijte formulář, který je ke stažení na www.skola-chrast.net a zároveň jej Vaše dítě donese dnes domů v tištěné podobě.
Uzávěrka podávání návrhů je 26. 06. 2024 a návrhy můžete podávat přímo ředitelce školy nebo poštou na adresu ZŠ, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51. Jména kandidátů budou zveřejněna 26. 06. 2024 na webových stránkách školy.

Termín voleb do školské rady se bude konat ve čtvrtek 27. 06. 2024 na nádvoří chrasteckého zámku od 16.00 do 17.00 hodin v době konání školní akademie.


Děkuji Vám za spolupráci, Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Formular-na-podani-navrhu-kandidatu-2024 (DOCx)

« zpět
int(1)

Novinky