Základní škola > Ředitelna oznamuje 23'/24'

Dějepisná olympiáda - 23.01.24

Školní kolo se konalo 30. listopadu 2023. Vzhledem k tomu, že soutěžit mohou jen žáci 8. a 9. ročníků, jsme s 10 účastníky školního kola velmi spokojeni. Letošním tématem je „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. Ve školním kole si nejlépe vedli Jan Křivský z 8.B a Vojtěch Bohuněk z 8.C. Tito 2 žáci postoupili do okresního kola, které se konalo 17. 01. 2024. Zde se ukázala jejich připravenost – Jan obsadil 2. místo a Vojtěch 6. místo. Jan Křivský by měl postoupit do krajského kola. Klukům blahopřeji a za přípravu a organizaci školního i okresního kola děkuji paním učitelkám Mgr. Evě Kloudové a Mgr. Tereze Kučerové Cachové.

Mgr. Lenka Budínská

« zpět
int(1)

Novinky