Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Informace pro rodiče o situaci v ZŠ Chrast ohledně situace COVID - 19 (08. 10. 20)

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s nejčerstvějšími informacemi ohledně situace v naší škole, abych předešla případným fámám a dezinformacím.
Skutečností je, že máme jednu pozitivně testovanou žákyni na COVID - 19. Tato žákyně byla naposledy ve škole 29.9.2020, od té doby je doma. O výsledcích pozitivních testů jsme se dozvěděli dne 6.10.2020, od 7.10.2020 od rána jsme v kontaktu s KHS PCE - pracoviště Chrudim a celou situaci řešíme.
Dne 8.10.2020 byl ředitelce školy předán telefonicky seznam žáků, kteří budou kontaktování hygienickou stanicí.
Zasílám postup KHS Pardubického kraje - pracoviště Chrudim. Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou

Někteří žáci školy byli ve styku s osobou covid pozitivní, proto  je jim nařízena karanténa po dobu 14 dnů ode dne posledního kontaktu (29.9.2020) s pozitivně testovanou osobou, tj.

do 13.10.2020  včetně.

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření se provede PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 14 dnů, může žák opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky (žák 14.10.2020 přinese potvrzení od svého dětského lékaře).

V případě výskytu klinických příznaků je nutné kontaktovat praktického lékaře a domluvit s ním postup.

Tímto je  ústně vyhlášeno rozhodnutí o karanténě.  

Elektronická žádanka na RT - PCR test bude po telefonickém hovoru se zákonnými zástupci žáka (Daktela-chytrá karanténa) vystavena pracovníky KHS. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (po rezervaci termínu dle pokynů jednotlivých odběrových míst), kde bude předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo.  Laboratoře si žádanku vygenerují samy ze systému.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

« zpět

Novinky