Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Vyhlášení voleb do školské rady pro funkční období od 1.1.2021 do 31.12.2023 - zákonní zástupci (08. 10. 20)

Volby do školské rady

V závěru roku 2020 končí tříleté volební období školské rady při Základní škole, Chrast, okres Chrudim a proběhnou tak nové volby jejích členů. Podle volebního řádu školské rady vydaného zřizovatelem školy (tj. Radou Města Chrast) je školská rada šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci žáků a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a na základě čl. 6  Volebního řádu školské rady při Základní škole, Chrast, okres Chrudim Vás proto vyzývám k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby, tj. za zákonné zástupce žáků.

K podávání návrhů využijte formulář, který je ke stažení zde: Formulář na podání návrhů kandidátů - 2020 (docx).

Uzávěrka podávání návrhů je 21.10.2020 -  návrhy můžete podávat  ředitelce školy poštou na adresu ZŠ, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51, nebo datovou schránkou ISDS: kz6cnjj   Jména kandidátů budou zveřejněna do 26.10.2020 na webových stránkách školy.

Termín voleb:

Volby do školské rady za zákonné zástupce se budou konat ve čtvrtek 12.11.2020 ve vstupní hale budovy Základní školy Chrast od 17:00 do 18:00 hodin.

Děkuji Vám za spolupráci, Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

« zpět

Novinky