Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Pokyn pro rodiče - školní jídelna (13. 10. 20)

Vážení rodiče,

školní jídelna může poskytovat pro žáky a zaměstnance školy obědy (viz. níže). 
Obědy poskytujeme ve dnech 14.10.-16.10.2020 a dále od 19.10.do 23.10.2020.
V celém týdnu od 26.10. do 30.10.2020 je škola uzavřena, není distanční výuka a neposkytujeme obědy.
Podmínky pro přihlášení obědů a jejich odběr:
Všichni strávníci jsou odhlášeni. Pokud máte zájem o bědy, musíte se individuálně přihlásit přes Strava.cz nejpozději do 13:30 hodin předešlého dne.
Obědy se vydávají za stejnou cenu jako při normální výuce, ale do krabiček zadním vchodem od lékárny - vydává se do 14:00 hodin.
Cena za krabičku zůstává 10,-Kč  a platí se v hotovosti při převzetí oběda.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).
Přítomnost strávníku z řad zaměstnanců a těch, kteří odebírají školní stravování (děti, žáci), není v provozovně zakázána.
Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října stejnými pravidly jako provoz restaurací. Více zde: ZDE.
Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí horkou vodou (60 °C respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu.
Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem
Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.
Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě
Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd (zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy žáci konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za „dotovanou“ cenu.

« zpět

Novinky