Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí (09. 04. 21)

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: 
v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
▪ příslušníci ozbrojených sil,
 ▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky

Dobrý den, otevíráme tuto skupinu každý den od 7:30 do 15:00. Dopoledne dohled p. asistentka Lenka Šubrtová, děti se budou v PC učebně se sluchátky připojovat do výuky svých tříd - oběd celé skupiny v 11:00 bez ohledu na vysílání (nesmí se potkat s dalšími třídami v plné výuce) - návrat do učebny. Odpoledne ŠD slečna vychovatelka Vašenková - venkovní aktivity, možnost vypracovat domácí úkoly, pohrát si... Lenka Budínská 

V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTUJTE TELEFONICKY ŘEDITELKU ŠKOLY.
« zpět

Novinky