Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 (29. 12. 20)

Informace k nástupu do školy od 4.1.2021 a školní jídelna od 4.1.2021

Vážení rodiče,
od 4.1.2021 nastupují do školy pouze 1. a 2. ročníky - výuka podle rozvrhu (místo Tv se chodí na vycházku, při Hv se nesmí zpívat).
Po celou dobu pobytu ve škole, v ŠJ (kromě konzumace jídla u stolu) a v ŠD je povinné nošení roušky (vybavte dítě alespoň 3 kusy na den).
V době svačiny sedí děti ve své lavici (jedině tak nebude muset jít celá třída v případě výskytu COVID do karantény).
Pro 3. - 9. ročník je povinná distanční výuka. Připomínám možnost zapůjčení PC ve středu 30.12. od 16:00 do 18:00 v budově školy.
V distanční výuce se učí podle rozvrhu 6. - 9. ročník (nevysíláme HV, VV, TV, Pracovní činnosti), jinak se na všechny předměty děti připojují.
Ve 3.-5. ročníku bude výuka probíhat podle pokynů třídních učitelek (rozdělení do menších skupinek a úprava rozvrhu je plně v kompetenci třídních učitelek, které vše zorganizují ve spolupráci s ostatními učiteli, kteří v jejich třídě učí).
Informace o organizaci a časech výuky vám třídní učitelky 3.-5. ročníku zašlou přes el. žákovskou knížku nejpozději v sobotu 2. ledna 2021. Ani pro 3.-5. ročník se nevysílá TV, VV, HV, Pracovní vyučování.
Školní družina - každá třída 1.A, 1.B, 2.A, 2.B je zvlášť. Doba provozu ranní i odpolední ŠD je zachována.
Nošení roušky po celou dobu pobytu v ŠD je povinné.
Školní stravování
Zařízení školního stravování je v provozu.
Pokud chcete, aby vaše dítě obědvalo ve školní jídelně (1.+2. ročník), nebo si odebíralo oběd do krabičky (3.-9. ročník) - poplatek za krabičku 10,-Kč, nezapomeňte oběd svému dítěti přes STRAVA.CZ přihlásit !!!
Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 1 osobu (1 - 2 osoby v případě početnější třídy)
• ve školní jídelně bude přítomna vždy pouze 1 třída podle rozpisu ředitelky školy, který má k dispozici každá třídní učitelka a vedoucí školní jídelny
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem ze dvora od lékárny.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Děkuji vám za spolupráci a přeji zdraví.
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy
« zpět

Novinky