Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Pokyny k výuce v týdnu od 12.10.2020 a důležité informace (10. 10. 20)

Školní jídelna

Je plošně odhlášen oběd pro třídy, které mají v daném týdnu distanční výuku

(od 12.10.2020 třídy B, C a od 19.10.2020 třídy A).

Kdo si chce oběd ve 13:45 každý den vyzvednout v krabičce, musí se přes Strava.cz sám přihlásit.

Při vyzvednutí  oběda se v hotovosti hradí 10,-Kč za krabičku.

Asistenti pedagoga

Budou přítomni každý den ve škole, vykonávají podle rozpisu dohledy nad žáky, při vysílání sedí ve třídě s pedagogem, dělají spojku při potížích s vysíláním. Pracují přesně podle pokynů učitelů.

Žáci

Žáci tříd B a C si v pátek měli  vyzvednout všechny věci ze skříněk – pomůcky na výtvarnou výchovu, sešity, učebnice.

V pátek si rodiče žáků, kteří potřebují PC, vyzvedli zařízení a podepsali smlouvu u paní zástupkyně Kmoškové.

Ruší se plavání 4. tříd.

Žáci dostali na týden distanční výuky 2 čtvrtky, protože budou při Vv kreslit (netýká se 9. tříd)

Pokyny pro žáky v karanténě

Žáci, kteří jsou v karanténě, se mohou vzdělávat se třídou B, (a další týden naopak s A – pokud by nastala další situace, což se může stát). Žáci budou přidáni do skupin výuky ve třídách v MS Teams a mohou se připojit do jednotlivých hodin podle rozvrhu paralelní třídy.

Pokyny pro žáky, kteří se v daném týdnu budou učit doma

Vyučovací hodiny nemohou mít plných 45 minut, ale je nutné, aby se žák rychle přihlašoval do skupin, aby nebyly zbytečné prodlevy. Předpokládáme 30 minut čistého času výuky, protože učitelé jsou ve škole, učí paralelní třídu naživo, pak musí přejít do prázdné třídy a začít vysílat). JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO BĚHEM VÝUKY VYRUŠOVAT, ODHLAŠOVAT SEBE NEBO SPOLUŽÁKY, NEBO JINAK ZNEHODNOCOVAT PRÁCI UČITELE. Distanční výuka je povinná, učitelé budou stahovat prezenční listiny, ze kterých bude patrné, v kolik hodin se který žák přihlásil a odhlásil. Pokud se žák nebude moci v daný den distanční výuky účastnit, zákonný zástupce jej musí omluvit přes elektronickou žákovskou knížku.

  1. Ráno vstaneš jako do školy, nasnídáš se, oblečeš pohodlné oblečení, nachystáš si pití a něco dobrého k počítači. Nachystáš si podle rozvrhu na stůl všechny učebnice a sešity, penál, pravítka a výtvarku na stůl.  V 7:40 zapneš počítač. Budeš čekat a připojíš se do skupiny, až se objeví pokyn. ZÁCI NOKDY NEZAHAJUJÍ VÝUKU, POUZE SE PŘIPOJÍ DO SKUPINY K UČITELI PODLE ROZVRHU.
  2. Plníš úkoly, aktivně pracuješ. Pokud Ti funguje kamera, máš ji zapnutou. V odpoledních hodinách děláš domácí úkoly, jako když chodíme do školy.
  3. Odpoledne se věnuj aktivitám venku, proběhni se, relaxuj, odpočívej….
  4. VŠICHNI MÁME VESELOU MYSL, CHCEME SE UČIT A VŠECHNO SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME!
  5. DĚKUJI VŠEM RODIČŮM, ŽE BUDOU MAXIMÁLNĚ SPOLUPRACOVAT SE ŠKOLOU, PODPOROVAT A MOTIVOVAT SVOJE DĚTI, ABYCHOM VÝUKU VEDLI STEJNĚ DOBŘE, JAKO VE ŠKOLE.
  6. Odpadá předmět speciálně pedagogické péče, odpadá pravidelné doučování a pedagogická intervence, pokud jsi doma. Až bude Tvůj týden výuky ve škole, všechno funguje normálně.
« zpět

Novinky