Základní škola > Metodik prevence 2023/2024

Besedy s PČR - 18.06.24

V letošním školním roce v naší škole proběhlo 21 preventivních besed s časovou dotací 1-2 hodiny.

Všechny besedy vedla s žáky paní por. Renata Štěpánková, DiS.

Témata besed a krátká anotace:Právní povědomí

  • Právní povědomí

Vysvětlení pojmů trestní odpovědnost, přestupek, trestný čin a jiné. Přiblížení sankcí, které mohou mladistvým hrozit, za jejich protiprávní jednání.

  • Kyberšikana

Žáci se dozvěděli, jaká rizika a nebezpečí na ně mohou číhat na internetu a jak se proti nim bránit a na koho se obrátit pro pomoc. Kdo je kybergroomer a jak dokáže s obětí komunikovat. Vysvětlení pojmů kyberstalking, SMS Spoofing a další.lastní bezpečí

  • Vlastní bezpečí

Při besedě se děti dozvěděli, jaké zásady by měly dodržovat, pokud zůstávají někdy samy doma. Co vše zkontrolovat před odchodem z domu a jak udělat svou cestu do školy bezpečnou.

  • Dopravní výchova

Beseda zaměřená na prevenci především dětí při přecházení vozovky, při jízdě na kole nebo koloběžce a jízdě autem.

  • Návykové látky

Vysvětlení trestněprávní odpovědnosti v důsledku užívání návykových látek, do kterých spadá i alkohol a tabákové výrobky jako jsou například nikotinové sáčky, elektronické cigarety a jaký další dopad to na ně může mít.

 

Moc děkujeme paní komisařce Štěpánkové za její práci a těšíme se na další spolupráci.

 

« zpět
int(1)

Novinky