Úvod   >   Základní škola   >   Metodik prevence

Kočičí zahrada - "Pantoflíček se bojí tmy" (II.) (23. 01. 20)

Lekcí preventivního programu na téma formy strachu absolvovali během prosince a ledna žáci třetích tříd. Když jsme přemýšleli, čeho všeho se mohou lidé bát, uvědomili si někteří, že bát se můžeme třeba i výšek, cestování, adrenalinových sportů nebo přírodních katastrof. Snažili jsme se porozumět, jak strachu předcházet s ohledem na naše znalosti, odhad svých možností a zkušeností. Připomněli jsme si, že se svými pocity a obavami je nejlépe se svěřit rodičům, kamarádům.. a požádat je o radu či pomoc.

Primární prevence - výukový pořad Memento pro 8. a 9. ročníky (25. 11. 19)

Pb250369 Pb250370

Kočičí zahrada - "Pantoflíček se bojí tmy" (25. 11. 19)

V listopadu proběhla ve druhých třídách další lekce projektu primární prevence - Kočičí zahrada. Tentokrát jsme si povídali o formách strachu - o koho, o co a čeho se bojíme.

Img_20191119_093906 Img_20191119_093918 Img_20191119_093924 Img_20191119_093933 Img_20191119_093955 Img_20191119_094019 Img_20191119_094121

VZPoura úrazům III. (24. 10. 19)

Během druhého říjnového týdne si žáci 2. stupně a třídy 5.A vyslechli zajímavé povídání ze života lidí s handicapem.

Mladší žáci se zúčastnili i výtvarné soutěže na podporu projektu. Děkujeme.

VZPoura úrazům II (26. 09. 19)

Dalšího pokračování besed s ambasadory projektu se zúčastnili žáci dalších tříd - 3.B, 4.B a 5.B.

VZPoura úrazům I (15. 09. 19)

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu během září a října 2019 navštíví dva ambasadoři projektu a postupně ve všech třídách od 2. do 9. ročníku pohovoří o svém úrazu a o životě s následným postižením.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.

Ve čtvrtek 10.9. se besedy zúčastnili žáci 2.A,2.B,3.A a 4.A

Mgr. Celnarová

Img_20190910_121418

Objednané besedy prevence na školní rok 2019/2020 (02. 09. 19)

Šikana - 8.A,B
Skrytá nebezpečí internetu - 9.A,B
Netolismus, závislosti - 6.A,B,C
Hrdinství - 9.A,B + 6.A,B,C
Kult krásy těla - 7.A,B

Přednášející: Mgr. Krampota, okresní metodik prevence
Organizuje: Mgr. Ivana Celnarová, metodička prevence

Novinky