Základní škola > Akce školy 2023/2024

Projekt Lekce o klimatu - 18.06.24

V průběhu celého školního roku jsme v rámci ekologického praktika v 9. ročníku pracovali na projektu Lekce o klimatu. Projekt je spolufinancován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU) a Česko-německým fondem budoucnosti.

V rámci projektu jsme se seznámili s problematikou klimatické změny, žáci si zkusili navrhnout opatření na snížení uhlíkové stopy v rámci školy i města. Zahráli jsme si rolovou hru Uhelníček, kdy jsme se vžili do rolí zastupitelů města, i simulační hru Jak se žije v Podnebíně, kterou nám přijel odlektorovat Jakub Opršal ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Závěr projektu patřil problematice Green Deal. Věřím, že si žáci z celého projektu odnesli spoustu nových a zajímavých informací.

Ráda bych poděkovala Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov za možnost zapojení do projektu.

Mgr. Vendula Salášková

Image_648344_1 Image_648344_2

 

« zpět
int(1)

Novinky