Dne 13.5 proběhla v České republice mezinárodní soutěž v anglickém jazyce ENGLISHSTAR, určená pro žáky základních škol a osmiletých gymnázií. Hlavním cílem soutěže je propagovat a popularizovat anglický jazyk jako vyučovací předmět a zároveň motivovat žáky k úspěšnému řešení písemných testů zábavnou formou. Soutěž umožňuje žákům porovnávat své znalosti s vrstevníky z jiných škol, prezentovat své schopnosti okolí a získat uznání. Pro učitele anglického jazyka představuje soutěž cenné materiály pro zatraktivnění a zkvalitnění výuky.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 13 žáků naší školy. Žáci soutěžili v kategoriích podle jednotlivých ročníků. Velká pochvala za velmi pěkné umístění patří všem zúčastněným: David Slovák, Jakub Blažek, Barbora Kloudová, Daniel Hrubý, Martin Ošťádal, Ema Kloudová, Michaela Papakiriakos, Jan Malinský.

Na nejlepších místech ve svých kategoriích, s celkovým hodnocením více než 90%, se umístili Jáchym Plozsa, Benjamin Saward, Marek Šťastný, Viktorie Turoňová a Viktor Htoo. Všem z celého srdce blahopřejeme! Well done, great job!!! Veliké poděkování patří paní učitelce Mgr. Lucii Kolářové za organizaci soutěže.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy