Úvod   >   Základní škola   >   Akce školy 2020/2021   >   Soutěže 2020/2021

soutěž v Anglickém jazyce (27. 02. 21)

Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Janě Zemanové, která zaregistrovala  naši školu do soutěže Agyslingua, kterou pořádá Agys (Anglické gymnázium) Pardubice. Podmínkou vstupu do soutěže bylo 5min video, které musely děti natočit a mluvit v něm o distanční výuce, izolaci, životním prostředí atd., takže se musely pečlivě připravit. Poté psaly test (Cambridge test určený k získání certifikátu B1) - poslech, porozumění textu, psaní na zadané téma. Na základě výsledků těchto 2 kol se mohly děti dostat do finále - online konverzace s komisí.
Kategorie 8. třídy: Kuba Dušek - do finále se nedostal, sám říkal, že test pro něho byl obtížný, ale už jen za video, které v angličtině natočil, si zaslouží velkou pochvalu a obdiv. 
Kategorie 9. třídy: Bára Beneschová - do finále ji chyběly pouze 2 body, perfektní výkon. 
A hvězda největší - Kuba Čížek - dotáhl to až do finále, kde dostal velikou pochvalu za svůj výkon a za to, že je jeho angličtina na základní škole na úrovni B1+, těchto výsledků dosahují dnes i někteří maturanti.
Je patrné, že i při distanční výuce a při všech problémech a obtížích se šikovné děti za pomoci našich učitelů neztratí a prokazují velikou píli a studijní dovednosti.
Všem třem našim soutěžícím děkuji za dobrou reprezentaci školy a přeji jim chuť do dalšího studia angličtiny.
Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

"Dávají za nás ruku do ohně" (11. 02. 21)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje již tradičně soutěž v rámci preventivně výchovného projektu s názvem "Dávají za nás ruku do ohně".
Krajské kolo soutěže je pod patronací HZS Pardubického kraje.
Vyhlášené téma pro rok 2021 - "Hasičská stanice". Namalujte, jak by měla podle vašich představ vypadat hasičská stanice nebo namalujte stanici, která se nachází ve vašem městě či obci, případně kterou jste viděli a líbí se vám. Vyzýváme všechny malé i velké příznivce a obdivovatelé hasičů.
Garant projektu krajské soutěže: Pracoviště komunikace HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice.
Uzávěrka krajské soutěže: 30. května 2021.Vyhodnocení soutěže: Na centrální požární stanici Pardubice, Teplého 1526. Nejlepší výtvory budou zaslány do celostátního kola soutěže. Kontakt na krajské kolo soutěže:
por. Bc. Vendula Horáková

Novinky