Zajoch - předběžné informace (22. 03. 20)

Předběžné informace pro žáky současných 5. tříd- Zajoch

Předběžné informace (PDF)

OD TOTALITY KE SVOBODĚ (17. 11. 19)

Cesta od totality ke svobodě – název týdenní integrované tematické výuky a zároveň hry, která probíhala na Základní škole Chrast od 11. 11. do 15. 11. 2019. Co bylo cílem? Přiblížit žákům život v době komunismu, rozšířit jejich znalosti o nejdůležitější fakta a především přimět děti přemýšlet o dané době a vyvolat v nich otázky. Vše se povedlo nad očekávání dobře a snaha všech zúčastněných měla smysl. A jak vlastně celá akce probíhala?

Vše začalo v pondělí 11. 11. 2019. Na žáky čekalo ráno veliké překvapení – přišli do své školy, ta se ale přes víkend přenesla o třicet let zpět… Na tabuli je napsáno datum 11. 11. 1989, hned vedle visí obraz Gustáva Husáka a na nástěnce důležití muži – Klement Gottwald, V. I. Lenin a J. V. Stalin. Na oknech i ve třídách jsou sovětské a československé vlajky, jedna vedle druhé, ruku v ruce… Dveře do ředitelny, sborovny i kanceláře zaplnila agitační hesla a znaky KSČ. Hlavní chodbu hrdě hlídá československý znak a znak SSSR. Všechny kolemjdoucí zdraví z fotografie Lenin a den jim zpříjemňuje svým přáním: „Mnoho nových úspěchů, soudruzi!“ A další překvapení – vyučující jsou dobově oblečeni i načesáni. Vše může začít.

První pondělní hodina proběhla pod vedením třídních učitelů, ti seznámili žáky s dobovým kontextem, odpověděli na otázky a předali organizační pokyny ke hře s názvem „Cesta od totality ke svobodě“. Během ní budou žáci plnit úkoly, které jim budou tajně předávat agenti. Pomoct jim může jejich spojka ve sborovně, někdo z učitelů je totiž demokratický aktivista, musí ho ale najít. Cílem je získat zpět svobodu a dostat se do roku 2019. Ale pozor, většina učitelů jsou zarytí komunisté a mohou škodit revolučním snahám! Technika je zakázána a situace se vyostřuje v 8.25. Začíná hlášení paní ředitelky: „Soudruzi, soudružky, žactvo… nebudu tolerovat vaši rebélii… dále budou trestány jakékoli náznaky podkopávání socialistického smýšlení… nezapomínejte, že je listopad 1989. Čest.“

Od této chvíle se všichni pracovníci oslovují soudruhu učiteli a soudružko učitelko, zdraví se ČEST a výuku uzpůsobují době. O přestávkách se chodí dokola po chodbě, při hodinách se trestá i sebemenší porušení pravidel socialistického školství – ruce za zády, stání v koutě a kárání v ředitelně nejsou nic neobvyklého. Žáci musí být náležitě oblečeni a učesáni. I přes tato nařízení se po škole pohybují máničky, veksláci a občas se někde objeví přepis petice Několik vět, protirežimní hesla nebo počmáraný obraz soudruha Husáka. Ve vzduchu je cítit nespokojenost a lačnost po změnách.

Všechny třídy se perou s úkoly a pašují zmačkané papíry s podpisy po chodbách, najdou několik spojenců i v řadách zaměstnanců, není však lehké uniknout udavačům a dvojitým agentům. Velká rána přichází ve čtvrtek, soudružka učitelka Floriánová je vyhozena ze zaměstnání kvůli svému proslovu o demonstracích v Praze a sílících snahách o svobodu. Navíc chodí do kostela. Není tudíž možnost, jak soudružku ředitelku přesvědčit. Takový člověk podle ní nemůže pracovat v socialistickém školství. Jediným malým pozitivem tohoto dne je, že přivezli nedostatkové ovoce. Stojí se na něj však dlouhá řada…

Naštěstí je tu pátek, čtvrteční tresty a represe byly poslední kapkou do poháru revolučních snah. Už není na co čekat. Na 8.30 je svolána velká demonstrace na hlavní chodbu, kupodivu je povolena i vedením školy. Schází se stovky účastníků, kteří vykřikují protirežimní hesla. Svým proslovem ještě více povzbudí žáky učitelka Veletová, i další učitelé promlouvají k davům, již je jasné, kdo je zastáncem starých pořádků a kdo chce změny. Po bouřlivém cinkání klíči je stržena sovětská vlajka a jsou rozhazovány fotografie Václava Havla. Je to tady, tolik očekávaný okamžik se stal realitou. Všichni strhávají ze zdí obrazy soudruhů a mění je za Havla a československou vlajku.

SVOBODA! Nyní už všichni vědí, že nebyla vždy samozřejmostí.

Po úspěšné demonstraci se třídy druhého stupně přesunuly do sálu ZUŠ, kde už na žáky čekalo připravené divadlo „Jedeme k Vám“ s představením vévévé.československo.cs, které tematicky vše uzavřelo.

Mgr. Zuzana Veletová a Mgr. Pavla Floriánová

01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

int(1)

Novinky