Exkurze do muzea (14.12.22)

Z betlému do knihovny

V úterý 13.12. jsme se s třídou 6.C vydali do Městského muzea Chrast, abychom zhlédli výstavu betlémů. V muzeu se nás ujala vedoucí muzea paní Andrea Dvořáková, která nejenže nás provedla expozicí a seznámila s historií některých betlémů, ale také nám umožnila navštívit zámeckou kapli, kde jsme si i společně zazpívali pár vánočních koled. Paní Dvořáková nás také požádala o pomoc při přípravě vánočních přání pro klienty Domu s pečovatelskou službou, a tak jsme se přesunuli z muzea do knihovny, kde pro nás spolu s pracovnicemi městské knihovny a infocentra přichystaly výrobní koutek.

Všichni jsme si užívali pravou vánoční atmosféru, betlémů, koled, sněhu a vánočních přání. Žáci se zhostili spolupráce skvěle a doufáme, že vánoční přání přinesou obdarovaným stejnou radost, jakou jsme měli my při jejich tvoření.

Děkujeme paní Dvořákové za vlídné přijetí a čas, který nám věnovala. V muzeu jsme rozhodně nebyli naposled.

Třída 6.C

20221213_090230 20221213_091555 20221213_093340 20221213_093553

Adventní jarmark (27.11.22)

Adventní jarmark v podání 6.C
Ve středu jsem se se žáky pilně chystali na adventní jarmark. Všichni vyráběli a první hodinu nám vylepšil nejen vánočními koledami pan učitel Šmejda, který nám na kytaru zahrál pár písniček. U vyrábění jsme se tak pobavili a někteří z nás si i zazpívali.
Ve čtvrtek jsme připravili náš prodejní "stánek" a prodejci z naší třídy byli opravdu skvělí. Prodávali, smlouvali a pokud právě neměli službu "za pultem", pomáhali s logistikou výrobků a prodejem v éteru.
Všem, kteří se na Adventním jarmarku podíleli, ať už přípravou, výrobkem nebo koupí u našich žáků, moc děkujeme.
20221124_162146 20221124_162230 20221124_172439 Obrazek-whatsapp-2022-11-25-v-13-50-10

Jak žijí (nejen) děti na světě (27.11.22)

Projektový den Jak žijí (nejen) děti na světě

V úterý 15.11.2022 jsme společně s dětmi zjistili, jak se žije v Gambii a jak se můžeme aktivně zapojit do pomoci gambijským dětem... třeba tím, že staré kolo nabídneme organizaci Kola pro Afriku, aby děti mohli jezdit do školy. Nejzajímavější bylo, že dětem přednášela jejich vrstevnice Viki, která Gambii na kole procestovala a s místními dětmi se skamarádila.

Kromě toho jsme zjistili i něco o zvycích v jiných zemích, například o španělské tradici Las doce uvas de la suerte neboli Dvanáct šťastných hroznů. Na Silvestra o půlnoci při každém úderu hodin snědí Španělé jednu kuličku hroznového vína, což jim údajně přinese štěstí do dalšího roku. V poslední hodině jsme společně vytvořili plakát o tom, jak se slaví Vánoce ve světě.

20221115_091900 20221115_100136 20221115_110322 20221123_132307

Adaptační kurz Zajoch 2022 (26.09.22)

20220905_104758 20220905_113843 20220905_171036 20220905_172131 20220905_172241 20220905_173956 20220905_174520 20220905_180556 20220906_090730 20220906_090739 20220906_091615 20220906_091847 20220906_091852 20220906_092731 20220906_095013 20220906_110115 20220906_110202 20220906_112545 20220906_153547 20220906_153753 20220907_101059 20220907_103123 20220907_103821 20220907_110823

Třídní pravidla (12.09.22)

Třídní pravidla 6.C

Nasloucháme si.

Mluvíme spolu.

Hlásíme se o slovo.

Spolupracujeme a pomáháme si.

Používáme kouzelná slova: „Prosím, děkuji, dobrý den, omlouvám se“.

Chováme se k sobě slušně a ohleduplně.

int(1)

Novinky