Škola v přírodě - den třetí (01. 05. 22)

Třetí den jsme pomáhali zmatenému Panoramixovi nalézt jeho kouzla. Získali jsme za to zlaťáky, za které jsme mohli nakupovat večer u vědmy ingredience na kouzelný lektvar. Odpoledne jsme navštívili nedalekou zříceninu hradu Štarkov. Celý den jsme si krásně užili.

Imgp0689 Imgp0691 Imgp0724 Imgp0734 Imgp0757 Imgp0767 Img_20220427_111135 Img_20220427_111515 Img_20220427_111714 Img_20220427_112015 Img_20220427_161908 Img_20220427_162458 Img_20220427_163458 Img_20220427_163507 Img_20220427_163605 Img_20220427_164033 Img_20220427_164041 Img_20220427_164145 Img_20220427_210407

Škola v přírodě 3.A a 3.B - 26.4.2022 (01. 05. 22)

V úterý jsme plnili náročné zloušky k přijetí mezi kmen Galů. V závěru dne se nám podařilo získat Asterixův poklad.

Img_20220426_100248 Img_20220426_102201 Img_20220426_102526 Img_20220426_102606 Img_20220426_102617 Img_20220426_103018 Img_20220426_103048 Img_20220426_103306 Img_20220426_103942 Img_20220426_105343 Img_20220426_105615 Img_20220426_112114 Img_20220426_112427 Img_20220426_113103 Img_20220426_113129 Img_20220426_113338 Img_20220426_113914 Img_20220426_114154 Img_20220426_114242 Img_20220426_114327

Škola v přírodě 3.A a 3.B - 25.4.2022 (01. 05. 22)

V pondělí 25.4.2022 jsme se vydali s dětmi z 3.A a 3.B na školu v přírodě do Daňkovic. První den jsme se seznámili s Asterixem a stavěli jsme chýše pro Panoramixe. Večer jsme si užili zábavu při společných hrách.

20220425_150615 20220425_153259 20220425_153440 20220425_153529 20220425_153808 20220425_173241 Img_20220425_190027

Karanténa 3.B (26. 11. 21)

Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – Základní škola, Chrast, okres Chrudim, 

3. B

 

Váš syn/dcera byl/a ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu/jí nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14 dnů ode dne posledního kontaktu (25. 11. 2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 2. 12. 2021 včetně, maximálně do 9. 12. 2021 včetně.  Délka karantény se řídí dle informací níže:

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (25.11.2021) s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do 2. 12. 2021 včetně.

Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 9. 12. 2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19 (např. bolest hlavy, rýma, pokašlávání, bolest v krku, nadměrná únava, bolesti svalů, teplota, jiné.), je vhodné podstoupit RT-PCR test co nejdříve.

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihnou podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, mohou tento test podstoupit i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 8. den a později.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto informuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky základní školy, o karanténě.

 

Elektronickou žádanku na RT-PCR test si rodiče mohou vystavit sami po obdržení automatické SMS zprávy vyplněním tzv. sebereportovacího formuláře v systému chytré karantény. Tento formulář je nutné vyplnit do 6 hodin po obdržení SMS zprávy! V případě, že zákonný zástupce dítěte formulář nevyplní, je kontakt přesměrován na externí call-centrum k navolání trasovacím pracovníkem. S ohledem na rostoucí počet případů však hrozí, že se trasovací pracovník nespojí s rodičem včas a žádanka na RT-PCR nebude na odběrovém místě připravena (odběr bude odmítnut). Po založení žádanky do elektronického systému provede zákonný zástupce dítěte rezervaci na kterémkoli odběrovém místě v regionu. Rezervace se provádí výhradně elektronicky, vybírat lze ze seznamu odběrových míst, např. viz https://testovani.uzis.cz. Zákonní zástupci dětí se následně dostaví s dětmi na odběrové místo, které provádí vyšetření na Covid-19. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte je nutné mít s sebou! Na místě dojde k ověření rodného čísla a automatickému vygenerování žádanky z elektronického systému laboratoří. K cestě na odběrové místo není možné využít hromadnou dopravu! Po vykonání odběru je potřeba se s dítětem co nejdříve odebrat zpět do domácí karantény.

 

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami;

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, průjem, zvracení – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou
(tj. telefonicky/e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

 

Děkuji.

 

S pozdravem

 

Mgr. Adriana Plíšková

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

pro ÚP Chrudim a Pardubice

e-mail: adriana.pliskova@khspce.cz

Tel.: 469326635

 

Krajská hygienická stanice

Pardubického kraje

se sídlem v Pardubicích

Územní pracoviště Chrudim

Čáslavská 1146

537 32 Ch r u d i m

Třídní pravidla (08. 09. 21)

Mluví jenom jeden.
Zeptám se, než si něco půjčím.
Domlouváme se.
Po zvonění jsem na svém místě.
int(1)

Novinky