Naše aktivity > EKOškola > EKOškola 2022/2023

Čistička (21.06.23)

Ve středu 21.6. žáci Ekorady zjistili, jak prakticky vypadá proces čištění odpadní vody. Díky panu starostovi, který nám návštěvu slíbil na besedě ve škole,  jsme mohli navštívit ČOV v Chrasti. Na trase žáci prošli všechny fáze čištění odpadní vody. První z nich je mechanická část, kde jsou odstraňovány hrubé nečistoty. Tady jsou odděleny věci, které vůbec do kanalizace nepatří a nesmí se do ní vhazovat – například vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, dětské pleny, vatové tyčinky, atd. Další fází čištění je biologické čištění – dochází zde k odstraňování organického znečištění pomocí směsi mikroorganismů. Poslední etapou čištění jsou dosazovací nádrže, kde se sedimentací odděluje již vyčištěná voda od bakteriálního kalu. Kal je dále zpracováván na hnojivo. Čistá voda pak odtéká do řeky Žejbro.

Image_64834411 Image_1239239533 Image_6483441 Image_1239239532 Image_1239239531 Image_123923953

Ekorada opět sází (04.06.23)

Ve středu členové Ekorady vysadili další keře kolem naší školy. Doufáme, že na jaře budou cestu ke škole zdobit dva šeříky a další motýlkový keř. V červnu nás ještě čeká prohlídka Čistírny odpadních vod. A potom zasloužené prázdniny.

Thumbnail_image_6487327-1 Thumbnail_image_6487327

Soví vývržky (01.05.23)

Díky tomu, že se nám vedle školy uhnízdil kalous ušatý, jsme se v rámci ekologického praktika v sedmém ročníku pustili do pitvání sovího vývržku. Byla to téměř detektivní práce. Našli jsme kosti malého hlodavce. Povedlo se nám určit kost stehenní, holenní a lýtkovou.

Image_6483441-1 Image_6483441 Thumbnail_image_6483441-1 Thumbnail_image_6483441-2 Thumbnail_image_6483441-3 Thumbnail_image_6483441

Starosta (18.04.23)

V pondělí 17. 4. jsme na pravidelné schůzce EKO rady měli možnost přivítat pana starostu Ing. Vojtěcha Krňanského. Povídali jsme si nejen o ekologii – černých skládkách, třídění odpadu, stavbě cyklostezek, ale i o dalších plánech do budoucna. Povídání, bylo velice milé a inspirativní. Těšíme se na další setkání a vzájemnou spolupráci.

Starosta Starosta_1

Volba národního ptáka (17.04.23)

V programovém prohlášení současné vlády je volba národního ptáka. Ministerstvo životního prostředí spolu s ornitology letos tento symbol vybere. Proto se Ekorada naší školy rozhodla, že i my si vyzkoušíme zvolit národního ptáka České republiky. Téměř každá třída se zapojila a výsledkem je krásná nástěnka ve vstupní hale školy.
Dnes nás velice potěšilo, když jsme zjistili, že se na borovici před okny naší školy uhnízdil kalous ušatý. Dokonce je v hnízdě vidět mládě. Doufáme, že ho hluk ze školy nevyplaší a budeme moci pozorovat, jak mládě roste.

Image_6483441-1 Image_6483441

72 hodin (24. 10. 22)

V pátek 14. 10. 2022 se Ekorada naší školy zúčastnila již po několikáté akce 72 hodin. Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho. My jsme se rozhodli zkrášlit okolí naší školy. Zasadili jsme tedy čtyři motýlí keře ke vstupním dveřím školy. Dokonce s námi přijel udělat rozhovor pan Josef Kopecký z Českého rozhlasu Pardubice. Celý den jsme zakončili se třídou 6. A úklidem okolí školy.

Všem zúčastněným bych moc ráda poděkovala za skvěle odvedenou práci.

                                                                                                                                              Mgr. Vendula Salášková

Akce 72 hodin - YouTube

308638462_663135521836376_3691628258236616627_n 308949430_508234371198996_360984158959391858_n 311478835_1182984762572415_1828438747894934338_n 311678127_478644960880625_8110614909528931466_n 311733418_636116338247658_8613504722981837107_n 311762170_574470251145713_2759787174488584825_n 311779917_810798063490118_2916794300422909045_n 311781159_1021630519238471_1101831149076016731_n

int(1)

Novinky