Úvod   >   Družina   >   ŠD + ŠK

PROJEKTOVÝ DEN ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU (31. 08. 20)

Dne 9.9.2020 se bude konat projektový den školní družiny (oddělení paní vychovatelky P. Duškové) a školního klubu (vybraní zájemci a p. vychovatelka M. Lacmanová).
Projektový den začne ve 12:30 hodin přesunem k Horeckému rybníku, kde budou žáci pod vedením paní lektorky a pod dohledem p. vychovatelek bádat a zkoumat rostlinné a živočišné společenstvo rybníka. projektový den bude ukončen v 16:30 hodin u budovy školy. Není možné, aby od rybníka děti samostatně odcházely na autobus.
Projektový den se bude konat za každého počasí, proto tomu přizpůsobte obuv a oblečení (v případě deště holínky a pláštěnku), s sebou i svačinu a pití.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Novinky