Úvod   >   Základní škola   >   Volitelné předměty

Volitelné předměty a pracovní činnosti

6. ročník > Pracovní činnosti

Provoz a údržba domácnosti, Design a konstruování
Nepovinný předmět – Projektové vyučování

7. ročník > Pracovní činnosti

Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou
Povinně volitelné předměty
Sportovní hry, e – Twinning, Dílny, Ekologické praktikum
Nepovinný předmět – Projektové vyučování

8. ročník > Pracovní činnosti

Svět práce
Povinně volitelné předměty
Dílny, Ruský jazyk
Informatika, Konverzace v AJ

9. ročník > Pracovní činnosti

Svět práce
Povinně volitelné předměty
Konverzace v AJ, Ekologické praktikum, Sportovní hry,
Elektronika

Novinky