Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019 - 2020 - náhradní termín (09. 04. 19')

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Chrast, okres Chrudim, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky v základní škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly takto:

ZŠCh/ 67/2019 přijat

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy, Chrast, okres Chrudim ke krajskému úřadu Pardubického kraje.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 9. dubna 2019

« zpět

Novinky