Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Zveřejnění výsledků zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019 - 2020 (08. 04. 19')

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Chrast, okres Chrudim, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky v základní škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito evidenčními čísly takto:

ZŠCh/01/2019 - odklad ZŠCh/02/2019 - odklad ZŠCh/03/2019 - přijat ZŠCh/04/2019 - přijat ZŠCh/05/2019 - přijat ZŠCh/06/2019 - přijat
ZŠCh/07/2019 - přijat ZŠCh/08/2019 - přijat ZŠCh/09/2019 - přijat ZŠCh/10/2019 - přijat ZŠCh/11/2019 - přijat ZŠCh/12/2019 - přijat
ZŠCh/13/2019 - přijat ZŠCh/14/2019 - přijat ZŠCh/15/2019 - přijat ZŠCh/16/2019 - přijat ZŠCh/17/2019 - přijat ZŠCh/18/2019 - přijat
ZŠCh/19/2019 - přijat ZŠCh/20/2019 - přijat ZŠCh/21/2019 - odklad ZŠCh/22/2019 - přijat ZŠCh/23/2019 - přijat ZŠCh/24/2019 - přijat
ZŠCh/25/2019 - přijat ZŠCh/26/2019 - přijat ZŠCh/27/2019 - přijat ZŠCh/28/2019 - přijat ZŠCh/29/2019 - odklad ZŠCh/30/2019 - přijat
ZŠCh/31/2019 - přijat ZŠCh/32/2019 - přijat ZŠCh/33/2019 - přijat ZŠCh/34/2019 - přijat ZŠCh/35/2019 - přijat ZŠCh/36/2019 - přijat
ZŠCh/37/2019 - přijat ZŠCh/38/2019 - přijat ZŠCh/39/2019 - přijat ZŠCh/40/2019 - přijat ZŠCh/41/2019 - přijat ZŠCh/42/2019 - přijat
ZŠCh/43/2019 - přijat ZŠCh/44/2019 - přijat ZŠCh/45/2019 - přijat ZŠCh/46/2019 - přijat ZŠCh/47/2019 - přijat ZŠCh/48/2019 - přijat
ZŠCh/49/2019 - přijat ZŠCh/50/2019 - přijat ZŠCh/51/2019 - přijat ZŠCh/52/2019 - přijat ZŠCh/53/2019 - přijat ZŠCh/54/2019 - přijat
ZŠCh/55/2019 - přijat ZŠCh/56/2019 - přijat ZŠCh/57/2019 - přijat ZŠCh/58/2019 - přijat ZŠCh/59/2019 - přijat ZŠCh/60/2019 - přijat
ZŠCh/61/2019 - odklad ZŠCh/62/2019 - přijat ZŠCh/63/2019 - přijat ZŠCh/64/2019 - přijat ZŠCh/65/2019 - přijat ZŠCh/66/2019 - odklad

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy, Chrast, okres Chrudim ke krajskému úřadu Pardubického kraje.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 8. dubna 2019

« zpět

Novinky