Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ Chrast se společností Qiido - rozvíjíme intelektové nadání našich žáků (10. 03. 19')

Ve čtvrtek 7.3.2019 vyučující a asistenti pedagoga věnovali dvě hodiny svého času přednášce paní MIRIAM JANYŠKOVÉ, zakladatelky Nadačního fondu Qiido a psycholožky Mgr. ANDREY ŠTEFÁČKOVÉ psycholožky, psychoterapeutky a speciální pedagožky, která v Nadaci Qiido vede poradnu.

V naší škole již 3 paní učitelky a ředitelka školy absolvovaly Qiido akademii - dlouhodobý kurz zaměřený na rozpoznání a rozvoj intelektového nadání žáků. Další 2 paní učitelky se v Qiido akademii budou vzdělávat na podzim 2019. Díky tomu můžeme poskytnout podporu nadaným  a mimořádně nadaným žákům naší školy dělenými hodinami Českého jazyka a Matematiky od 2. do 6. ročníku a nepovinným předmětem Projektové vyučování v 6. a 7. ročníku. Ve čtvrtek odpoledne jsme do vzdělávání v této problematice zapojili také všechny ostatní pedagogy. Tak bude myšlenka podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků prostoupena celou školou. Dáváme tím podporu v rámci inkluze všem skupinám žáků co se týká rozložení rozumových schopností. Nemyslete si, být chytrým žákem s sebou někdy nese tolik problémů, že to ani netušíme...

Na podzim 2019 chystáme besedu pro rodiče - termín včas upřesníme...

Paní Miriam Janyšková bude přítomná při zápisu prvňáčků v sobotu 6.4.2019 a pomůže nám vytypovat rysy nadání již u našich nejmenších...

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

Img_1053 Img_1054 Img_1055

« zpět

Novinky