Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Informace k předpokládané změně termínu zápisu do 1. ročníku (16. 03. 20 - aktualizováno 18. 03. 20)

Vážení zákonní zástupci našich budoucích prvňáčků,

termín zápisu v sobotu 4. 4. 2020 se ruší. Zápis by proběhl dle plánu v tento den pouze v případě, že by byla zrušena veškerá omezení novým opatřením Vlády ČR.  Sledujte, prosím, web Základní školy, Chrast, okres Chrudim a Města Chrast - vše se může změnit - i níže uvedené informace...

Zákonní zástupci mají možnost vytisknout si z webových stránek Základní školy, Chrast, okres Chrudim a Města Chrast Žádost o přijetí a Zápisní list. Vyplněné žádosti a zápisní listy mohou posílat prostřednictvím České pošty na adresu školy, žádosti mohou zaslat rovněž mailem (reditelna@skola-chrast.net). Ředitelka školy bude tyto žádosti evidovat. Urychlí nám to situaci při zápisu, jehož nový termín je stanoven na sobotu 25. 4. 2020 (od 9:00 do 15:00 hodin) z nařízení MŠMT – BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. V tento den již budeme moci zkontrolovat údaje v žádosti a zápisním listu podle občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte. Bude Vám předáno registrační číslo a další postup již bude stejný jako v minulých letech.

Dále je na webu školy zveřejněna Žádost o odklad povinné školní docházky, kterou mohou zákonní zástupci  zaslat spolu s dvěma potřebnými doklady (Doporučení Pedagogicko-psychologické poradny, Doporučení dětského lékaře) již v době od 1. 4. 2020 do 23. 4. 2020 Českou poštou na adresu: Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51, Chrast, nebo přinést do školy v den předpokládaného zápisu 25. 4. 2020. V tom případě ředitelka školy vydá Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Pokud zákonní zástupci nebudou mít v den zápisu 25. 4. 2020 dva potřebné doklady a uvažují o odkladu, přijdou dítě zapsat do školy - vyplní Žádost o přijetí i Zápisní list  (s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte) a vyzvednou si Žádost o odklad. Dostanou informaci o prodloužení lhůty na dodání potřebných dokladů k odkladu.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pevné zdraví. 
Mgr. Lenka Budínská
« zpět

Novinky