Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Náměty na domácí učení - PŘÍRODNÍ VĚDY (05. 04. 20)

Digitální technologie ve výuce přírodopisu
Poznávejte se žáky přírodu prostřednictvím metod badatelsky orientované výuky. Využívejte chytré telefony a tablety pro získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat o přírodě a v přírodě. Pomáháte tím rozvíjet digitální gramotnost žáků.
Voda – balená, nebo z kohoutku?
Seznamte žáky s moderními analýzami pitné vody a porovnejte kvalitu balené i kohoutkové vody. Veďte se žáky diskuzi o rozdílech mezi balenou a kohoutkovou vodou a o životním prostředí.
Zvuky kolem nás
Zachyťte a porovnejte nejrůznější zvuky a hluky ve škole i v okolí školy. Využijte k tomu aplikace v mobilních zařízeních.
Poznávání přírody pomocí chytrých aplikací
Vyrazte do přírody a fotografujte zvířata, rostliny a houby. Volně dostupné aplikace Vám pak pomohou s jejich identifikací. Přispějete tím k mapování živé přírody kolem nás.
Digitální technologie ve výuce fyziky
Fyzika nabízí mnoho zajímavého k pozorování a bádání. Poznávejte se žáky fyzikální jevy a veďte je k sebejistému a tvořivému využití technologií při učení.

Květnový newsletter věnujeme digitálním technologiím a výuce informatiky.
Národní pedagogický institut České republiky
Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1
www.npicr.cz

« zpět

Novinky