Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Důležité !!!! INFORMACE K PLÁNOVANÉMU ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL (19. 04. 20)

Vážení rodiče,
od minulého týdne jistě sledujete debaty k plánovanému znovuotevření škol.

Zde jsou moje předběžné informace pro Vás:
Jak vše bude PRAVDĚPODOBNĚ probíhat?

Do školy se budou od 25.5.2020 dobrovolně vracet děti z 1. stupně, jejichž rodiče oznámí s předstihem ředitelce školy žádost o zařazení svého dítěte do školní skupiny a vyplní čestné prohlášení, že dítě ani člen rodiny nemá chronickou nemoc nebo v rodině rizikového seniora. Bude tedy na osobní zodpovědnosti rodiče, zda dítě do školy pošle. Pobyt dítěte nebude bez určitého stupně rizika, i když se budeme všichni velice snažit...

Na návrat dětí do školy jsem se začala připravovat: Mám objednané roušky, respirátory, rukavice (poptala jsem přes formulář KÚ Pardubického kraje - pokud nás nepodpoří, budeme muset vše koupit). Dále řešíme  s panem starostou a s panem školníkem  antibakteriální gely, antb. mýdla, desinfekci, dostatek papírových ručníků apod.

Učitelé budou i nadále doma a budou chystat podklady pro děti, které zůstanou doma a také pro děti, které začnou 25.5. 2020 chodit do tzv. školních skupin na nepovinný pobyt ve škole. Bude možná také tzv. online výuka, kterou si budou moci jako dosud pouštět děti doma i ve škole s asistentem pedagoga. Online výuka záleží na možnostech jednotlivých vyučujících. Musíme si uvědomit, že 12 pedagogů z naší školy má doma děti od 3 do 13 let a i přes to připravují podklady a učí na dálku. Pokud by si vzali na své vlastní děti OČR, nic by pro naše žáky neposílali, ani by neučili na dálku. Nikdo z naší sborovny tak neučinil. Některé paní učitelky, které mají děti ve věku např. 3  + 6 let, už jsou velice unavené a není možné, aby online vysílaly v reálné době vyučování dopoledne... Velice Vám v tomto směru děkuji za pochopení a za to, že po počátečních zmatcích mi hodně z Vás píše a telefonuje, že jste s touto formou výuky a s nastavením kontaktu s učiteli spokojení.

Domácí výuka a výuka ve škole se nebude obsahově lišit, všechny děti budou mít stejné učivo i formu práce.

Se školní skupinou budou ve třídách asistenti pedagoga a vychovatelky školní družiny a školního klubu. Mým úkolem nyní je zjistit, kolik budu mít k dispozici zaměstnanců, neboť někteří mají své zdravotní problémy - chronické onemocnění, nebo patří do rizikové skupiny z důvodu bydlení se seniory nebo nemocnými členy rodiny, nebo nebudou mít hlídání pro svoje děti do 13 let a budou na OČR.

Jak jste slyšeli z televize, pobyt dětí ve školní skupině v počtu max. 15 žáků budou zajišťovat pouze 2 osoby (které se nesmí měnit), u dětí se tedy bude střídat asistent a vychovatelka (těch máme ale jen 5 a nevím, kolik jich nastoupí do práce)... Asistenti tedy budou muset někteří chodit na ráno, někteří na odpoledne...

POČTY DĚTÍ BUDU ZJIŠŤOVAT AŽ VE DRUHÉM TÝDNU V KVĚTNU - TADY BUDU POTŘEBOVAT VAŠI POMOC, KDY SE ZÁVAZNĚ VYJÁDŘÍTE, ZDA POŽÁDÁTE O TO, ABY VAŠE DÍTĚ CHODILO DO ŠKOLNÍ SKUPINY A DOLOŽÍTE DO ŠKOLY ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

ČEKÁME NA METODIKU - MANUÁL, který ještě nezná ani ministr školství, jak dnes řekl v debatě na Prima TV...Manuál by měli vydat do konce dubna, tedy příští týden ještě ne...

DOSUD NEMÁME INFORMACE O MOŽNOSTI OTEVŘÍT ŠKOLNÍ JÍDELNU - čekáme na informace MŠMT.

Milí rodiče, moc na Vás všechny myslím a doufám, že jste zdraví...
Prosím Vás, abyste přemýšleli o tom, zda Vaše dítě nastoupí do školní skupiny, nebo zda jej raději necháte doma.
Přeji nám všem, abychom tuto situaci zvládli.
Uděláme pro Vaše děti vše, co bude možné a je na naší domluvě a na Vašem rozhodnutí, co pro ně bude nejlepší.

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy

« zpět

Novinky