Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Návrat žáků do školy - informace známé ke dni 1. 5. 2020 (01. 05. 20)

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně obnovování provozu základní školy podáváme následující informace:

1) MŠMT dosud nevydalo žádné podrobnější pokyny; nejsou tedy známé ani administrativní požadavky (obsah čestného prohlášení, postup dokládání bezinfekčnosti, atd.) hygienické požadavky (například zda bude nutné měřit dětem při příchodu do školy teplotu, atd.) ani personální (např. kteří zaměstnanci školy budou moci přímo pracovat se žáky); MANUÁL MŠMT BY MĚL BÝT VYDÁN DO 7. 5. 2020, kdy jej zveřejníme na webu školy.  Situace se navíc může během následujících dnů rychle a radikálně zase změnit.

2) Předpokládáme:

a) Provoz 9. ROČNÍKŮ od 11. 5. 2020: Do školy budou moci docházet pouze žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Výuka českého jazyka a matematiky bude probíhat každý den dle tohoto rozvrhu:

9.A každý den - pondělí - pátek od 9:00 do 10:00 Český jazyk s p. uč. Mgr. Z. Modráčkovou
9.A každý den - pondělí - pátek od 10:00 do 11:00 Matematika s p. uč. Mgr. J. Svobodovou
(po telefonických rozhovorech s třídní učitelkou přihlášeno všech 15 uchazečů o maturitní obor)

9.B každý den - pondělí - pátek od 9:00 do 10:00 Matematika s p. uč. Mgr. J. Svobodovou
9.B každý den - pondělí - pátek od 10:00 do 11:00 Český jazyk s p. uč. Mgr. B. Broďákovou
(po telefonických rozhovorech s třídní učitelkou přihlášeno pravděpodobně 8 uchazečů o maturitní obor, další 4 žáci jsou buď nemocní, nebo žijí ve společné domácnosti se seniory a budou se připravovat pod vedením p. učitelek v domácí výuce, popř. se po nemoci připojí ke školní skupině)

Vstup do školy bude žákům umožněn v 8:50 hodin a po skončení výuky v 11:00 žáci ihned opustí budovu školy. Z hygienických důvodů není dovoleno žákům pobývat před školou ve skupinkách před ani po skončení vyučování. Výuka 9. A bude probíhat ve třídě 8. B na nové budově (třídu 9.A budeme potřebovat od 25.5. pro dělení tříd prvního stupně na školní skupiny po 15 dětech). Třída 9. B bude pobývat ve své třídě. Žáci budou sedět po jednom v lavici. Žáci se nebudou o přestávce mezi vyučovacími hodinami navštěvovat. Dohled nad žáky při příchodu i odchodu ze školy a o jedné přestávce mezi hodinami budou zajišťovat výše uvedené paní učitelky.

V období od 11.5. do 25.5. nebude škola poskytovat žákům 9. ročníků stravování.

ŽÁDÁM RODIČE, ABY PŘIPRAVILI PRO SVÉ DÍTĚ 2 ROUŠKY A SVAČINU :))

Dne 11.5. odevzdají žáci ředitelce školy při příchodu do školy Čestné prohlášení (jeho znění budeme mít po vydání Manuálu MŠMT). Roušky budou mít při výuce, při příchodu i při odchodu ze školy žáci i učitelé. Tuto povinnost ukládám nad rámec povinnosti stanovené MŠMT z důvodu ochrany zdraví vyučujících...

b) Provoz 1. stupně (1. až 5. ročník) obnovíme 25.5.2020 s tím, že:
- kvůli zajištění místa ve školní skupině budou rodiče muset školu informovat, zda dítě nastoupí;v týdnu od 4.5.2020 budou třídní učitelé telefonicky zjišťovat zájem rodičů. Do neděle 10.5. předají třídní učitelé ředitelce školy písemný seznam žáků, kteří NASTOUPÍ DO ŠKOLNÍ SKUPINY od pondělí 25. 5. 2020; pokud informaci od rodiče nedostaneme, budeme to brát tak, že dítě chodit nebude;

- NEVÍME, zda bude zajištěno stravování - čekáme na Manuál MŠMT.
- školní skupiny budou v provozu i odpoledne do 16:00 (místo ŠD); obsazení skupin ale bude muset být stejné (nebo menší) jako dopoledne - tj. nebude možné děti z několika dopoledních skupin spojovat do jedné odpolední skupiny
- roušky - v běžné výuce dle uvážení učitele; při méně rizikových činnostech děti nebudou muset roušky mít (sezení v lavici po jednom), při skupinové práci a ve společných prostorách ano; žáci budou muset být z domova vybaveni 2 rouškami, druhá bude zabalena v sáčku se jménem dítěte; při odpoledním pobytu budou nutné 3 roušky, druhá a třetí v sáčku se jménem dítěte
- bude upraven rozvrh (zakázána TV)
- se školní skupinou budou ve třídách asistenti pedagoga, v odpoledních hodinách buď druhý asistent pedagoga nebo vychovatelka
- učitelky budou i nadále připravovat práci jak pro žáky ve škole, tak pro žáky, kteří zůstanou doma (se školní skupinou tedy ve škole nebudou)

Dle slov ministra MŠMT R. Plagy: "Ve školní skupině nepůjde o plnohodnotnou výuku, jakou jsme znali do 11. března. To znamená, že by žáci měli klasický rozvrh, podle kterého by probíhalo vyučování. Dominantní formou zůstává do 30. června vzdálená výuka. V rámci školní skupiny mají být řešeny primárně úlohy, jež řeší i ty děti, které zůstaly doma. Kombinace tohoto vzdělávání, o kterém mluvím, a odpolední části, kdy nemůžou fungovat ve standardním režimu školní družiny, je, chcete-li, trošku zjednodušeně to hlídání, ale není to úplné hlídání bez náplně."

Výše uvedené informace se však mohou na základě pokynů MŠMT a hygieniků měnit, neberte je tedy jako definitivní a konečné.
Vážení rodiče, děláme pro Vaše děti maximum v rámci dovoleného, Vy nám, prosím, pomozte tím, že s dětmi budete průběžně hovořit o nutnosti dodržování pravidel a pokynů pedagogických pracovníků.

Děkuji Vám za spolupráci, přeji klidné dny a pevné zdraví.

Mgr. Lenka Budínská,
ředitelka školy

« zpět

Novinky