Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 (02. 05. 20)

Zápis do 1. ročníku ZŠ, CHRAST, OKRES CHRUDIM

Ve dnech 1. - 30.4.2020 proběhl zápis do I. ročníku školního roku 2020/2021. Vzhledem k mimořádné situaci proběhl zápis elektronickou formou v průběhu celého měsíce dubna. v sobotu 25.4. zapsala ředitelka školy osobně 9 žáků, jejichž zákonní zástupci potřebovali konzultaci nebo preferovali osobní kontakt při podání žádosti. Podány byly celkem 62 žádosti o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014 nebo těch, kterým byl v r. 2019 povolen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. K 30.4.2020 mohlo být rozhodnutím vyřízeno 7 žádostí o odklad zahájení povinné školní docházky - zákonní zástupci doložili doporučení od lékaře a z pedagogicko-psychologické poradny. Od 14 zákonných zástupců obdržela ředitelka školy žádost o odklad, ale nedoložili ještě dvě potřebná doporučení. Zároveň tito zákonní zástupci předložili žádost o přijetí svého dítěte. Tyto děti tedy byly přijaty a správní řízení ve věci žádosti o odklad bylo přerušeno dle § 45, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Zákonní zástupci byli písemně vyzváni k doplnění žádosti.

O počtu 41 dětí najisto víme, že k zahájení povinné školní docházky od 1.září 2020 nastoupí.

Rodičům dětí velice děkuji za důvěru, kterou naší škole zapsáním svého dítěte projevili. Za školu a všechny její zaměstnance mohu prohlásit, že budeme  dětem poskytovat kvalitní základní vzdělání, které jim umožní další studium i uplatnění v praktickém životě.

Seznam přijatých žáků zveřejnění podle §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. ZDE

Mgr. Lenka Budínská,
ředitelka školy

« zpět

Novinky