Úvod   >   Základní škola   >   Ředitelna oznamuje

Metodika MŠMT k otevírání škol - základní školy (02. 05. 20)

Vážení rodiče, dnes odpoledne rozeslalo MŠMT ředitelům škol Metodiku pro návrat žáků do škol. Zde ji zveřejňujeme.

Již ode mě máte podrobné pokyny pro návrat deváťáků na přípravu na přijímací zkoušky od 11.5.2020 i pro předpokládaný návrat žáků 1. stupně do školních skupin od 25.5.2020.

Prosím, pečlivě si pročtěte i dokument z MŠMT.  Tento dokument si pročtou i žáci 9. ročníku, kteří se budou účastnit přípravy na přijímací zkoušky. Jsou zde jasně vymezena pravidla pro příchod do budovy školy, pro pohyb po budově školy a pro odchod ze školy. Tato pravidla jsem upřesnila ve zveřejněném pokynu na webových stránkách.

Znovu připomínám, že obědy od 11. 5. 2020 žákům nebudeme zajišťovat, jedná se pouze o 2 vyučovací hodiny.

Všichni žáci budou mít po tyto 2 vyučovací hodiny nasazenu roušku a budou mít s sebou v podepsaném sáčku ještě jednu roušku náhradní. Jsem si vědoma toho, že je toto opatření přísnější, než doporučuje Metodika MŠMT, ale považuji za nutnost ochránit zdraví vyučujících. Paní učitelky mají již připraveny ochranné štíty a budou používat respirátory, které jsem jim zajistila.

V prvním dnu, tj. 11. 5. 2020 odevzdají žáci 9. ročníku čestné prohlášení ředitelce školy. Bez tohoto čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn. Formulář máte k dispozici ZDE.

Podrobnosti k návratu žáků 1. stupně do školy formou školní skupiny upřesním a informace zašlu na webové stránky včas (zejména informaci o obědech ve školní jídelně - k tomu potřebuji údaje o počtu žáků, kteří přijdou do školy - musím zvážit, jaký počet žáků lze bezpečně vystřídat ve školní jídelně). Pro naši školu platí termíny předání  informací od Vás rodičů tak, jak jsem uvedla v pokynech třídním učitelům - tedy počty žáků do školních skupin a jejich jmenné seznamy mi třídní učitelky předají nejpozději v neděli 10. 5. 2020.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidné dny,

Mgr. Lenka Budínská,
ředitelka školy

Ochrana_zdravi_zs

« zpět

Novinky